Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In this study unit the focus lies on the following
competencies:

Ethical and sustainable competency
Fact-based decision making competency
Resilience competency

SDG's in focus:

#9: Industry, Innovation and infrastructure
#12: Responsible consumption and production
#13: Climate action

Läranderesultat

Upon completion of this study unit:

you are able to describe the environmental
footprint of
different packaging materials. (Knowledge)

You are able to name legislation and identify
technical innovations
made
within packaging development. (Knowledge)

You are able to name and describe methods to
reduce the
environmental impact of packaging and packaging
logistics.
(Knowledge)

You are able to design a sustainable packaging.
(Skills)

You are able to apply the waste hierarchy model in
prioritizing sustainable packaging options.
(Skills)

You can apply a critical approach in evaluating
the
environmental impact of the packaging. (Approach)

Innehåll

Packaging logistics
The packaging and the impact on the environment
The waste hierarchy
Packaging design, eco-labels, standardisations
and certifications
Environmental legislation and organisation

Förkunskaper

Logistikens grunder godkänd

Mer information

Introduction lecture and guest lectures are
mandatory

Litteratur

Kurslitteratur:
Pålsson, Henrik. 2018. Packaging logistics.
Understanding and managing the economic and
environmental impacts of packaging in supply
chains. Kogan Page. ISBN 9780749481711
Tom Szaky. 2019. The Future of Packaging. From
Linear to Circular. Berrett-Koehler Publishers.
ISBN 9781523095520.
Alan McKinnon, Michael Browne, Anthony Whiteing,
Maja Piecyk, 2015. Green logistics. Improving the
environmental sustainability of logistics. Kogan
Page Limited
Övrig litteratur:
Liisa Lehtinen (redaktör). 2021. Kestävä pakkaus.
PunaMusta Oy. ISBN 978-951-96936-2-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 31 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 44 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course, the student should pass the
compulsory elements of the course and receive
at least 50 points of the maximum 100 points in
the course.In addition, the student should receive
at least 25 points from the exam.

Examination 1: Written exam, maximum 50 points
Examination 2: Group assignment, maximum 40
points
Examination 3: Individual, written assignment, max
5 points
Examination 4: Quiz max 5 points

Grading:
1-49 points equal to fail
50-59 points equal to 1
60-69 points equal to 2
70-79 points equal to 3
80-89 points equal to 4
90-100 points equal to 5

Lärare

Adlercreutz Erica

Examinator

Adlercreutz Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning