Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Studenten ska kunna lägga upp, lägga till tillägg och hantera teman för ett innehållshanteringssystem (Wordpress)
Studerande lär sig använda typiska webbsidehanteringsverktyg som PhpMyAdmin och cPanel

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna lägga upp och editera ett CMS
Studeranden ska förstå separeringen av struktur och innehåll
Studeranden ska kunna integrera Wordpress med andra online-tjänster

Innehåll

Introduktion till Wordpress
Installation & administration
Planering och specifikation av ett kundscenario
Syfte och struktur av innehållshanteringssystem
Hantering av webbsideinnehåll
Tema och anpassning
Integration av sociala medier

Förkunskaper

Introduktion till Webbdesign

Litteratur

PHP och SQL specifikationer
Online dokumentation och standarder
Videoresurser och inlärningsplatformer (eg. Lynda)
Kurslitteratur i elektronisk form

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Kursprojekt godkänt inom utsatt tid

Lärare

Biström Dennis

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 09:15 - 14:00 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-01-20 12:15 - 16:15 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-01-29 12:30 - 16:30 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-02-03 09:15 - 14:00 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-02-10 08:45 - 12:45 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-02-17 08:30 - 12:00 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Självstudier (Dennis sjuk) Biström Dennis
2020-02-21 12:15 - 15:45 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Biström Dennis
2020-02-26 12:30 - 16:30 F365 Innehållshanteringsysstem (CMS) Presentationer Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning