Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Studeranden ska lära sig att producera egna grundläggande webbsidor
Få färdighet att formatera information för nätet
Studenten bör lära sig uttnyttja de vanligaste verktygen och protokollen på nätet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
1. Förstå webbens vanligaste byggstenar och hur de fungerar
2. Veta vad ett protokoll på nätet är.
3. Kunna bygga webbsidor med HTML5 och CSS
4. Kunna använda verktyg för webbeditering
5. Kunna integrera ljud och bild på en webbsida

Innehåll

Internets utveckling
Tjänster och Servrar
Webbeditering och verktyg
HTML-språket och planering av webbsidor
Webbdesign med stilsidor
Publicering av hemsidor
Ljud och bild på webbsidor

Förkunskaper

Inga

Litteratur

HTML och CSS specifikationer
Online dokumentation och standarder
Videoresurser och inlärningsplatformer (eg. Lynda)
Kurslitteratur i elektronisk form

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 63 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Kursprojekt godkänt inom utsatt tid

Lärare

Biström Dennis

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:00 - 17:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-01 09:00 - 13:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-04 13:00 - 17:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-08 09:00 - 13:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-11 13:00 - 17:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-15 09:00 - 13:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-18 13:00 - 17:00 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis
2019-11-22 08:30 - 12:30 F365 Introduktion till webbdesign Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning