Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Lära sig grunderna i programmering och tankeflödet
Bekanta studeranden med centrala begrepp inom datavetenskap
Lära sig behandla olika typer av data i praktiken
Hämta data från nätsidor och lyckas formatera och spara den

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
1. Skriva skript i Python
2. Hämta data från nätet till variabler
3. Behandla och formatera olika sorters data
4. Spara data i vanliga format

Innehåll

Grunderna i programmering
Syntax, struktur och funktioner
Python och verktyg
Introduktion till objekt

Förkunskaper

Inga/Introduktion till Webbdesign fördelaktig

Litteratur

Python specifikationer
Online resurser och dokumentation
Videoresurser och inlärningsplatformer (eg Lynda)
Kursmaterialet finns tillgängligt elektroniskt

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Kursprojekt godkänt inom utsatt tid

Lärare

Biström Dennis

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-06 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-13 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-20 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-27 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-12-04 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-12-11 13:00 - 17:00 E385 Programmering och databehandling Kodtillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning