Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna kommunicera
och påverka människor med hjälp av det visuella
såväl ur ett praktiskt som ur ett teoretiskt
perspektiv och den betonar den roll som visuell
kommunikation spelar i dagens samhälle. Kursen
ger dig en praktisk bas i digital
kommunikation och interaktiva medier med fokus
på bildhantering, grafik och videoeditering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att att kombinera studier
inom medier, kommunikation, design och
teknologi. Studenten lär sig att designa budskap
och skapa flexibla IT-designlösningar med bredd
och kvalitet för olika miljöer.

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte,
kontext och effekt
Grundläggande principer för typografi och
layout.
Praktiskt layoutarbete i Illustrator, Photoshop och
Premiere
Typografi
Perception
Färgkommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Visuell Kommunikation

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Broth Joacim
 • Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-12-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning