Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In this study unit the focus lies on the following
competencies:

Fact-based decision making competency

Innovation and development competency

SDG´s in focus:
#1 NO POVERTY
#8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
#9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
#10 REDUCED INEQUALITIES
#12 RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Läranderesultat

Upon completion of this study unit:

You understand customer insights analytics and management.
(Knowledge)

You understand and are be able to analyse and utilise
information stored in a CRM system. (Skills)

You understand the importance of GDPR and its implications for
business. (Approach)

Innehåll

The course consists of lectures as well as
individual and group assignments.

Förkunskaper

20 credits completed from the subject module.

Litteratur

Lecture materials: posted on ITSLearning

? Bernard Marr: Key Business Analytics. Pearson
2015
Part 4: Market analytics
Part 5: Customer analytics

? Lars Helgeson: CRM for Dummies. Wiley 2017
Part 4: Analytics and improvement

? Punit Bhatia: Intro to GDPR. Advisera Expert
Solutions Ltd.
Chapters 1-6, 10-11

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 21 timmar
  • Självstudier - 114 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam (maximum 75p)
And
Assignment (maximum 25p)

To pass the course you need:
50% of the total points and minimum 50% of the
exam points.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Broth Joacim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • 2020-02-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning