Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • Customer Insight Management

 • CRM systems and data

 • GDPR understanding

Läranderesultat

After completion of the course the student has
an understanding of customer insights
management and understands and can utilize
information stored in a CRM system. The student
is also knowledgeable in GDPR and its
implications for businesses.

Innehåll

The course consists of lectures as well as
individual and group assignments.

Förkunskaper

20 credits completed from the subject module.

Litteratur

Published at course start.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Självstudier - 114 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Detailed instructions will be provided at course
start.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2020-02-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning