Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The student has obtained detailed knowledge of
concepts and techniques when calculating
financial information. This relates to both
pricing decision calculations and other
analysis of financial information.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
familiar with setting up and executing financial
calculations covering a broad range of
objectives. The student is also able to
understand and discuss the topic in a
professional context.

Innehåll

Cost-Volume-Profit analysis
Cost management
Activity-Based Costing
Process costing

Förkunskaper

Introduction to Financial Management.

Attendance at the first lecture is mandatory to attend this course.

Litteratur

Financial & Managerial Accounting
Horngren, Harrison, Oliver 1190p
Pearson.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Praktiska övningar - 28 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Groupwork

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
following examinations:
- mandatory assignments during the course (50 %)
- final exam (50 %)

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (76 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-07-31

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 14:30 - 16:00 D4107-08 Management Accounting Puukko Linda
2019-09-05 12:30 - 14:00 D4106 Management Accounting Puukko Linda
2019-09-10 10:30 - 12:00 E385 Management Accounting: Group A Puukko Linda
2019-09-12 10:30 - 12:00 E383 Management Accounting: Group B Puukko Linda
2019-09-24 10:15 - 11:45 E385 Management accounting: Group A Puukko Linda
2019-09-26 10:15 - 11:45 E385 Management Accounting: Group B Puukko Linda
2019-10-08 12:00 - 13:30 E385 Management Accounting Puukko Linda
2019-10-10 10:15 - 11:45 D173 Management Accounting Puukko Linda
2019-10-15 09:30 - 11:30 D4106 Management accounting: Group A Puukko Linda
2019-10-15 12:00 - 14:00 E385 Management Accounting: Group B Puukko Linda
2019-10-17 09:30 - 13:00 D4106 Management Accounting Puukko Linda
2019-10-22 09:30 - 11:30 D4107-08 Management Accounting: EXAM Puukko Linda
2019-11-13 13:30 - 15:00 D4106 Management Accounting: Re-exam I Puukko Linda
2019-12-10 12:30 - 14:00 E383 Management Accounting: Re-exam II Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning