Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att studenten kan import och exportprocessen, dokumentationen och internationella tullförfaranden samt förstår olika tekniska lösningar inom transportbranschen.

Läranderesultat

Efter en genomförd kurs kan eleverna finna information som behövs för att utfärda rätt dokument som en vara behöver för att importeras / exporteras. Studenter kan tolka regler som gäller internationell spedition och förstå informations-, kapital- och materialflödena vid spedition. Dessutom lär eleverna skriva instruktioner för spedition och tullklarering och förstå informationssystem med fokus på Dynamic Routes och lönsamhetsberäkningar för transporter.

Innehåll

Grunder i spedition
Terminologi
Allmänna villkor för Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015)
Processer och dokument
Tullformaliteter
Andra ämnen inom spedition och tull.
I slutet av kursen förväntas studenten att kunna förstå informationssystem med fokus på produktionsorderhantering, lagerhantering, dynamiska rutter och lönsamhetsberäkningar för transporter. Vi planerar transporter i ett ERP-system där är specifikt för logistikföretag. Använder sig av systemet tillåter oss att effektivt planera rutter och beräkna lönsamheten för transporter.

Förkunskaper

Logistikens grunder eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

The World of Logistics,
www.logistiikanmaailma.fi Extern länk
General Conditions of the Nordic Association of
Freight Forwarders (NSAB 2015)
General Conditions of International Road Haulage 2010
Customs, www.tulli.fi Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 31 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Nyberg Janne

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:30 - 10:30 D4106 Forwarding Nyberg Janne
2019-10-31 09:15 - 11:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
2019-11-05 12:15 - 14:15 E385 Forwarding Nyberg Janne
2019-11-07 12:15 - 14:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
2019-11-12 14:00 - 16:00 E383 Forwarding Nyberg Janne
2019-11-14 10:15 - 12:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
2019-11-19 14:15 - 16:15 E385 Forwarding Nyberg Janne
2019-11-21 09:15 - 11:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
2019-11-26 12:15 - 14:15 B518 Forwarding Henriksson Robert
2019-11-28 09:15 - 11:15 E385 Forwarding Nyberg Janne
2019-12-03 12:15 - 14:15 E383 Forwarding Nyberg Janne
2019-12-05 12:15 - 14:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
Hongell Linn
2019-12-10 12:15 - 14:15 D4107-08 Forwarding
2019-12-12 12:15 - 14:15 E383 Forwarding Nyberg Janne
2019-12-17 12:15 - 14:15 A311 Forwarding Henriksson Robert
2019-12-17 14:15 - 16:15 E383 Forwarding Nyberg Janne
2019-12-20 09:00 - 12:00 F143 Forwarding (exam) Henriksson Robert
2020-01-27 09:00 - 12:00 F143 Forwarding (re-exam 1) Henriksson Robert
2020-02-27 08:30 - 11:30 F143 Forwarding (re-exam 2) Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning