Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is...

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to
be able to...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The content and the schedules will be discussed
in
detail during the first sessions. Qualitative
methods : Christa Tigerstedt, Quantitative
methods
: Minna Stenius.

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-02-03

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-04 15:30 - 17:00 B320 Methodology Kick off and course introduction Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2020-02-07 10:15 - 11:45 E385 Methodology Stenius Minna
2020-02-14 08:30 - 10:00 E385 Methodology Stenius Minna
2020-02-17 13:15 - 14:45 E385 Methodology Stenius Minna
2020-02-24 15:00 - 16:30 E385 Methodology Stenius Minna
2020-02-28 12:00 - 14:00 B320 Methodology Tigerstedt Christa
2020-03-06 12:30 - 14:00 E385 Methodology Stenius Minna
2020-03-20 10:30 - 12:00 E385 Methodology Stenius Minna
2020-03-26 09:15 - 12:00 Methodology Interview and observation. No session in class. Material will open up in its. Kicks off in Zoom at 9.15: https://arcada.zoom.us/j/7567553130 Tigerstedt Christa
2020-03-27 10:30 - 12:00 E385 Methodology Stenius Minna
2020-04-06 15:00 - 17:30 Methodology Focus groups. Session will be held in Zoom. In two groups: 15-16 and 16.30-17.30. I will add a registration for this.Zoom: https://arcada.zoom.us/j/7567553130 Tigerstedt Christa
2020-04-08 14:45 - 16:15 E385 Methodology Stenius Minna
2020-04-20 13:15 - 14:45 E385 Methodology Stenius Minna
2020-04-28 09:15 - 12:00 Methodology Analysis lab in its and Zoom Tigerstedt Christa
2020-05-04 15:00 - 16:30 E385 Methodology/Metodik - Exam in quantitative methods /Tentamen i kvantitativa metoder Stenius Minna
2020-05-05 12:45 - 15:30 Methodology Tigerstedt Christa
2020-05-11 15:00 - 16:30 E385 Methodology/Metodik - Re-exam 1 in quantitative methods /Omtentamen 1 i kvantitativa metoder Stenius Minna
2020-05-18 15:00 - 16:30 E385 Methodology/Metodik - Re-exam 2 in quantitative methods /Omtentamen 2 i kvantitativa metoder Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning