Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen ger kunskaper och verktyg i tjänsteutvecklingen inom rese- och konferensbranschen. Kvalitetsaspekter är i fokus med tanke på upplevelser som utvecklas för gäster. Studenten skall också få färdigheter att utveckla tjänster digitalt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera konsumentfokuserade tjänster med tanke på de kvalitativa kraven. Studenten har kunskaper om på vilket sätt producenten kan inverka på den bästa möjliga upplevelsen både för individuella och gruppresenärer. Han/hon har en bra förståelse över kulturella krav vid konferenstjänster och tjänstutveckling över lag.

Innehåll

Teorier om tjänster
Tjänstedesign
Upplevelseteorier
Konferenstjänster
Kulturella utmaning

Förkunskaper

Tourism in Contemporary World och konsumentbeteende inom turism måste vara avklarade

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

omtentamen 1 17.12.2015 kl 12.00-15.00
omtentamen 2 18.1.2016 kl 11.15-14.00

Litteratur

Aunola,Elisa&Heikkinen,V.A.2014.Visions of Hospitality and Tourism Business (kan köpas via http://shop.haaga-helia.com Extern länk)
Komppula,Raija&Boxberg, Matti.2002.Matkailuyrityksen tuotekehitys.
Artiklar om tjänstedesign:
Chapman-Ruiz, Lauren and Ross, Isac.2014. Service Design 101,http://www.cooper.com/journal/2014/07/service-design-101 Extern länk

Övriga artiklar ges under kursens gång

Artiklar från, Suomen matkailututkimuksen seura; Matkailututkimus-Turism forskning.
Vallo, Helena&Häyrinen,Eija: Tapahtuma on tilaisuus

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 120 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 tentamen 40 p
Examination 2 uppgift 1 20 p
Examination 3 uppgift 2 50 p
Examination 4 uppgift 3 10p
Examination 5 uppgift 4 40p

(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)
Alla examinationer måste vara godkända för att få kursen godkänd.

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
70-84=1, 85-99=2, 100-114=3, 115-134=4, 135-160=5

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-05-31

Examinationsformer

 • 2015-11-10 - Tentamina
 • 2015-12-08 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning