Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har grundläggande färdigheter att definiera och förstå hur olika inkvarteringsföretag fungerar och att studenten har kunskaper om branschens produkter och tjänster samt tekniska hjälpmedel

Målet är också att studenten har färdigheter för att förstå betydelsen för kvalitativ kundservice, gästfrihetens betydelse som en central värdegrund i ett hotellföretag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att känna till hur olika inkvarteringsföretag fungerar och hur de skiljer sig ifrån varandra. Du förväntas också ha förståelse om priciperna för hållbar utveckling inom hotellverksamhet.

Du skall vara förmögen att klara av att tillämpa sitt servicekunnande i praktiken samt förstår lönsamhetstänkandet inom branschen och kan relatera det i praktiken och kan tolka kundens livscykel i ett hotell.

Du skall också kunna tillämpa branschens lagstiftning samt klara av att utföra grunduppgifter i ett hotell och ha produktkännedom om de generella tjänsterna inom branschen.

Innehåll

Hotellindustri som sådan
Typiska drag för industrin
Hotellkundens livscykel
Check-in och check out processen
Hotellprodukter- tjänster
Säkerhet
Nyckeltal och lönsamhet
Marknadsföring
Housekeeping
Gästföreläsningar från branschen

Förkunskaper

Turismen i Finland kurs

Mer information

 • NÄRVARO
  Obligatorisk närvaro på eventuella gästföreläsningar/besök samt på vissa presentationer.
  Frånvaro kan inte kompenseras utan det ger -5poäng per gång

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då perioden börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras eller uppdateras efter deadline

Litteratur

Walker, J.R.2013, Introduction to Hospitality
Holloway & Humphreys, 2012 The Business of Tourism
Vallen & Vallen, 2005, Check in chaeck out
Hayes D., 2005, Hotel Operations Management
Jones & Lockwood, 2004, Management of hotel operations

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • case uppgift

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 kursuppgift 1 20%
Examination 2 kursuppgift 2 40% tillsammans med kursen Tourism in Contemporary world
Examination 3 tentamen 40%

Lärare

Fabricius Susanna

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning