Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

At the end of the course the student:
- is familiar with the objectives and methods of
financial management
- can read and understand financial reports in a
business context.

Läranderesultat

The student is familiar with the role of financial
management in the organization, can use financial
statements for economic planning and financial
reporting.

Innehåll

- Role and methods for financial management
- Role and structure of the financial statements
- Basic financial statement analysis
- Role and methods for budgeting
- Simple income statement and cash flow budgets
- Role and structure of cost accounting
- Balanced scorecard
Risk and return
Cost of capital
Ratios, what do they tell us?

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Additional information is available on
Its learning and will be given during the
lectures.
All information given in this course description
is subject to change.

Litteratur

Brealey & Myers: Principles of Corporate Finance.

Harrison, Horngren, Thomas: Financial Accounting.
More information on course literature will be
given during the lectures.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • The dates for the re-examinations will be given later.

Examinationskrav

To pass the course the student should meet the
following requirements:
- mandatory assignments during the course
- final examination
- mandatory attendance at guest lectures.

The first lecture is mandatory for all those who
wish to attend the course.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-03-22

Examinationsformer

  • 2019-05-16 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 12:45 - 15:30 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-03-27 09:30 - 11:30 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-03-30 12:30 - 14:00 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-04-03 11:30 - 13:00 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-04-21 12:30 - 15:00 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-04-30 09:30 - 11:00 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-05-05 09:30 - 12:00 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-05-07 13:00 - 15:30 Introduction to Financial Management Puukko Linda
2020-05-14 09:15 - 11:45 Introduction to Financial Management Exercise 2 Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning