Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att erbjuda grundläggande
kunskaper om turistnäringen, både globalt och
lokalt i Finland. Under kursen behandlas olika
turismaktörers roller och utmaningar. Även
turism
branschens betydelse och påverkan kommer att
diskuteras i en större utsträckning. Studenten
kommer också att bli bekant med olika
attraktioner och turismregioner i Finland.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten ha en
allmän kunskap om strukturen i turistnäringen
både globalt och lokalt i Finland, samt vara
medveten om de viktigaste aktörerna inom detta
område. Studenten kommer att känna till olika
attraktioner och turismregioner i Finland.

Innehåll

Turistnäringens sturktur
Turistdestinationer
Finland som turistdestination
Efterfrågan ock konsumentbeteende
Turismtransport
Turistattraktioner
Den allmänna sektorn inom turism
Turismens påverkan
Trender inom turism

Förkunskaper

Inga.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Poäng totalt 100, för avlagd kurs krävs 50 poäng.

Lärare

  • Fabricius Susanna
  • Halmén Mia

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (112 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:00 - 12:30 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-10-29 13:30 - 16:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-05 12:15 - 14:45 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-08 08:30 - 11:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-11 09:30 - 12:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-13 13:30 - 16:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-20 09:00 - 11:30 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-22 09:30 - 11:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-11-27 13:30 - 16:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-12-04 09:45 - 11:45 F143 Introduktion till turismindustrin/ Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-12-11 12:30 - 15:00 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia
2019-12-13 12:00 - 14:30 F143 Introduktion till turismindustrin Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning