Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att de studerande skall känna
till de vanligaste logistiska begreppen och
analysmetoderna.

Läranderesultat

Efter avslutad lärokurs skall studerande kunna
identifiera logistiska begrepp. Studerande skall känna till material-, informations-, retur- och penningflödet i en flödeskedja. Studerande skall förstå förpackningens betydelse och kopplingen mellan logistik miljön. Studerande skall därtill vara medveten om lagerhållning samt lageromsättningshastighet och kunna räkna en enkel ABC-analys. De studerande skall kunna räkna ut orderkvantitet med hjälp av en enkel EOQ-modell samt förstå implikationerna av modellens resultat. Därtill skall studerande kunna koppla ihop transportmetoder med användningsändamål.

Innehåll

Flödestänkandet
Kedjor och nätverk
Logistikens aktörer
Inköp
Materialadministration
Transporter
Distribution
Logistiken som konkurrensmedel

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Affärslogistikens grunder

Mer information

Närmare information om kursen ges under
kursintroduktionen och under kursens gång

Litteratur

Storhagen, G. Nils. 2014 eller senare. Logistik -
grunder och möjligheter. Liber Ekonomi. Malmö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Gästföreläsningar och eller Studiebesök

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
- uppnår minst 50p i tentamen av möjliga 100p
- frånvaro vid föreläsningar beaktas i poängen av tentamen
- med utförande av ett individuellt arbete och ett grupparbete kan man påverka sina poäng och vitsord, närmare anvisningar ges vid kursens introduktion.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Relander Siv

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (123 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-14 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-15 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-21 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-22 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-28 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-01-29 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-04 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-06 13:15 - 15:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-11 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-13 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-18 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder/ Introduction to Logistics Henriksson Robert
2020-02-19 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-25 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-02-28 12:30 - 15:00 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-03-05 13:00 - 15:30 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-03-06 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-03-10 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder/Introduction to Logistics Henriksson Robert
2020-03-12 09:15 - 11:45 Logistikens grunder - PacTec-mässa Henriksson Robert
2020-03-17 13:00 - 15:30 D4107-08 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-03-20 09:15 - 11:45 F143 Logistikens grunder Henriksson Robert
2020-04-03 08:30 - 11:30 F143 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Exam Henriksson Robert
2020-04-28 13:00 - 16:00 F143 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Re-exam 1 Henriksson Robert
2020-05-28 08:30 - 11:30 F143 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Re-exam 2 Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning