Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge eleverna
grundläggande kunskaper i handelsmatematik och
statistik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
- behärska procenträkning
- förstå hur mervärdesskatten beräknas
- förstå hur index beräknas och till vad de kan
användas
- kunna ränte- och valutaräkning
- vara bekant med olika kreditformer och sätt
att göra investeringsberäkningar
- förstå prissättningens idé
- behärska grundläggande statistiska begrepp och
metoder och kunna använda SPSS för grundläggande
statistisk databehandling

Innehåll

Procenträkning
Mervärdesskatt
Index
Valuta
Enkel och sammansatt ränta
Investeringskalkyler
Krediter
Tabeller och grafer
Lägesmått och spridningsmått
Normalfördelning
Konfidensintervall
Samband
Några vanliga statistiska test
Statistik med SPSS

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Handelsmatematik och statistik (2012)

Mer information

Kursprogrammet och spelreglerna samt
kursinnehållet finns i matematikompendiet (Del
1) som
kan laddas ner från Itslearning.
Mattelabb hålls fyra gånger; tidtabellen
finns i kompendiet.

Statistikkursens centrala innehåll finns i
Statistikkompendiet (Del 2) som kan laddas ner
från
Itslearning när statistikkursdelen börjar.

Närvaro på lektionerna är inte obligatorisk men
rekommenderas varmt - för rätt många studenter
är
lektionerna nödvändiga för att komma genom
kursen.

För att komma genom kursen måste du klara båda
delarna. Inga delprestationer är i kraft nästa
höst.

Litteratur

Affärsmatematik och Statistik (två kompendier)
Del 1 Affärsmatematik
Del 2 Statistik

Stödlitteratur - endast vid behov t.ex:

Karjalainen Leila. Matematik inom
företagsekonomi del 1 och del 2.
Utbildningsstyrelsen. Tammer-
Paino Oy. 2002.

Djupfeldt Göran, Larsson Rolf och Stjärnhagen
Ola. Statistisk verktygslåda 1
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med
kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund
2003.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 17 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Självstudier - 101 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla delprestationer bör vara godkända för
en godkänd kurs dvs man behöver få minimum 25
(av 50) poäng i matematiktentamen och minimum
25 (av 50) poäng i statistiktentamen.

Bonuspoängen för övningstenter i matematik (max
4 poäng) läggs till tentamenspoängen i matematik.
Bonuspoängen för övningstenten i statistik (max
2 poäng) och poängen för en frivillig
statistikinlämningsuppgift (max 10 poäng) läggs
till tentamenspoängen i statistik.

Lärare

Stenius Minna

Examinator

Stenius Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (128 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-23

Kursens tidtabell

Närmare information om kursen och kursens
tidtabell ges när kursen början. Notera att
första lektionen är gemensam för alla; därefter
jobbar vi i tre grupper börjande redan under
första veckan. Varje grupp har därefter
matematik/ statistik en gång i veckan.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:30 - 12:00 F143 Affärsmatematik och statistik Stenius Minna
2019-08-29 08:30 - 10:30 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-08-29 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-08-30 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-02 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-04 10:00 - 12:00 D4109 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-05 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-09 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-12 08:30 - 10:30 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-12 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-23 13:15 - 15:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-24 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-25 09:15 - 11:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-30 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-01 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-02 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-07 09:15 - 11:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-08 12:45 - 14:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-09 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-14 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-15 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-17 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-21 12:00 - 15:00 F143 Affärsmatematik och statistik Tentamen del 1 Stenius Minna
2019-10-21 12:00 - 15:00 D4106 Affärsmatematik och statistik Tentamen del 1 Henriksson Robert
2019-10-31 08:30 - 10:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-31 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-01 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-06 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-07 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-07 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-12 14:00 - 16:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-14 13:15 - 15:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-15 12:00 - 14:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-15 14:45 - 17:45 F143 Affärsmatematik och statistik (omtentamen 1)/ Business Mathematics and Statistics (re-exam 1) Stenius Minna
2019-11-19 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-21 09:30 - 11:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-21 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-25 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-26 14:00 - 16:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-29 12:30 - 15:30 D4107-08 Affärsmatematik och statistik (matematikdelen omtentamen 2)/ Business Mathematics and Statistics (mathematics part re-exam 2) Stenius Minna
2019-12-02 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-12-03 08:30 - 10:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-12-03 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-12-10 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-12-10 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-12-12 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-12-17 12:00 - 14:00 F143 Affärsmatematik och statistik, del 2 (tentamen) Tentamen del 2 Stenius Minna
2020-01-17 09:15 - 11:15 F143 Affärsmatematik och statistik (statistikdel omtentamen 1)/ Business Mathematics and Statistics (statistics part re-exam 1) Stenius Minna
2020-01-28 13:00 - 15:00 F143 Affärsmatematik och statistik (statistikdel omtentamen 2)/ Business Mathematics and Statistics (statistics part re-exam 2) Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning