Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få stöd och verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt kunna studera vid Arcada. Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

Studierna Efter avklarat kursavsnitt förväntas den studerande: - kunna använda informationskanalerna vid Arcada - känna till sin studieplan, sin profession och reflektera över vad målen med studierna är - känna till olika verktyg, metoder och studieformer som stöd för resultatorienterat lärande (studieorientering) - förstå vad självstyrt lärande innebär för den individuella lärprocessen och för studieresultatet - känna till etiska riktlinjer - kunna identifiera sin språkkompetens - vara medveten om möjligheten att utveckla sin språkkompetens *** - effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram - planera och designa grafik - Bygga ett relationsdatabassystem med produkter, kunder och fakturor.

Innehåll

- Avancerade kalkylblad - Framgångsrik ordbehandling - Digital design - Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Studierna Skrivguide Studieguide

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 5 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studierna Aktivt deltagande i lektioner.

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Nyberg Janne
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-19

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-27 12:30 - 13:30 Introdagen Fabricius Susanna
2019-08-27 14:30 - 15:30 Introdagen Fabricius Susanna
2019-08-29 08:30 - 09:15 E385 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-29 13:15 - 17:00 F365 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-08-30 13:15 - 17:00 F365 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-03 13:15 - 17:00 E385 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-04 13:15 - 14:45 F365 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-05 13:15 - 17:00 E385 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-10 10:15 - 12:00 F365 Introduktion till högskolestudier Sandell Magdalena
2019-09-11 13:15 - 17:00 E383 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-12 13:15 - 14:15 E385 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-12 15:15 - 17:00 F365 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-09-13 13:15 - 17:00 E385 Introduktion till högskolestudier Nyberg Janne
2019-11-04 10:00 - 11:30 F365 Introduktion till högskolestudier, informationssökning Åvall Ann-Kristin

Kurs- och studieplansökning