Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig
tänka kritiskt och evaluera den information som
finns tillgänglig för honom/henne.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- skapa ett kontaktnätverk inom sin årskurs
- kommunicera med företagsrepresentanter och
utföra uppdrag för dem
- kunna ta ut relevant information ur det enorma
informationsflödet som existerar idag och
argmentera för sina val och åsikter/insikter
- kunna presentera sina resultat för olika
målgrupper på ett ändamålsenligt sätt
- förstå att omvärlden har en stor betydelse för
oss och förstå att vi är en del av en global
ekonomi med snabba informationsflöden
- förstå att framtidens utmaningar och
möjligheter ligger inom hållbar utveckling och
tekniska framsteg

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion i september, en
studieresa till Stockholm (3dagar) och under hela
året förelsäningar och gruppuppgifter.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Studieresa till Stockholm i september (vecka 38)

Litteratur

Ges ut inför varje föreläsning och workshop

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntliga presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

deltar aktivt i de olika övningslektionerna som
hålls under läsåret, deltagandet bedöms genom att
man muntligt deltar i diskussionen.

Övningar som lämnas in skriftligt.

Muntliga presentationer.

Mer detaljerad information ges under
introduktionen till kursen.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hongell Linn
 • Karlsson Hanne
 • Puukko Linda
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (209 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-12 14:15 - 15:15 F143 Arcada 360/Stockholm Study Trip Info Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-09-16 09:00 - 17:00 Arcada 360 Trip to Stockholm Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-09-17 09:00 - 17:00 Arcada 360 Trip to Stockholm Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-09-18 09:00 - 17:00 Arcada 360 Trip to Stockholm Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-10-28 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-10-30 08:30 - 09:45 F363 Arcada 360 Group J - Workshop 1 Hongell Linn
2019-10-30 08:30 - 09:45 B325 Arcada 360 Group A - Workshop 1 Puukko Linda
2019-10-30 08:30 - 09:45 B326 Arcada 360 Group D - Workshop 1 Fabricius Susanna
2019-10-30 08:30 - 09:45 B328 Arcada 360 Group G - Workshop 1 Tigerstedt Christa
2019-10-30 10:00 - 11:15 F363 Arcada 360 Group K - Workshop 1 Hongell Linn
2019-10-30 10:00 - 11:15 B325 Arcada 360 Group B - Workshop 1 Puukko Linda
2019-10-30 10:00 - 11:15 B326 Arcada 360 Group E - Workshop 1 Fabricius Susanna
2019-10-30 10:00 - 11:15 B328 Arcada 360 Group H - Workshop 1 Tigerstedt Christa
2019-10-30 11:30 - 12:45 F363 Arcada 360 Group L - Workshop 1 Hongell Linn
2019-10-30 11:30 - 12:45 B325 Arcada 360 Group C - Workshop 1 Puukko Linda
2019-10-30 11:30 - 12:45 B326 Arcada 360 Group F - Workshop 1 Fabricius Susanna
2019-10-30 11:30 - 12:45 B328 Arcada 360 Group I - Workshop 1 Tigerstedt Christa
2019-11-11 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-11-13 08:30 - 09:45 F143 Arcada 360 Group G & J and A & D - Workshop 2 Hongell Linn
Puukko Linda
2019-11-13 10:00 - 11:15 F143 Arcada 360 Group B & E and H & K - Workshop 2 Hongell Linn
Puukko Linda
2019-11-13 11:30 - 12:45 F143 Arcada 360 Group C & F and I & L - Workshop 2 Hongell Linn
Puukko Linda
2019-11-25 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-11-27 08:30 - 09:45 B325 Arcada 360 Group A - Workshop 3 Puukko Linda
2019-11-27 08:30 - 09:45 B328 Arcada 360 Group D - Workshop 3 Fabricius Susanna
2019-11-27 08:30 - 09:45 F363 Arcada 360 Group J - Workshop 3 Hongell Linn
2019-11-27 08:30 - 09:45 B327 Arcada 360 Group G - Workshop 3 Tigerstedt Christa
2019-11-27 10:00 - 11:15 B325 Arcada 360 Group B - Workshop 3 Puukko Linda
2019-11-27 10:00 - 11:15 B328 Arcada 360 Group E - Workshop 3 Fabricius Susanna
2019-11-27 10:00 - 11:15 F363 Arcada 360 Group K - Workshop 3 Hongell Linn
2019-11-27 10:00 - 11:15 B327 Arcada 360 Group H - Workshop 3 Tigerstedt Christa
2019-11-27 11:30 - 12:45 B325 Arcada 360 Group C - Workshop 3 Puukko Linda
2019-11-27 11:30 - 12:45 E380 Arcada 360 Group I - Workshop 3 Tigerstedt Christa
2019-11-27 11:30 - 12:45 A503 Arcada 360 Group F - Workshop 3 Fabricius Susanna
2019-11-27 11:30 - 12:45 F363 Arcada 360 Group L - Workshop 3 Hongell Linn
2019-12-03 13:00 - 14:30 F143 Arcada 360 - Gästföreläsare Robin Bade Gästföreläsare Robin Bade kl. 13-14.30 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-12-05 08:30 - 09:45 A510 Arcada 360 Group D - Presentations P2 presentations Fabricius Susanna
2019-12-05 08:30 - 09:45 B325 Arcada 360 Group A - Presentations P2 presentations Puukko Linda
2019-12-05 08:30 - 09:45 A311 Arcada 360 Group G - Presentations P2 presentations Tigerstedt Christa
2019-12-05 08:30 - 09:45 B518 Arcada 360 Group J - Presentations P2 presentations Hongell Linn
2019-12-05 10:00 - 11:15 B325 Arcada 360 Group B - Presentations P2 presentations Puukko Linda
2019-12-05 10:00 - 11:15 A510 Arcada 360 Group E - Presentations P2 presentations Fabricius Susanna
2019-12-05 10:00 - 11:15 A311 Arcada 360 Group H - Presentations P2 presentations Tigerstedt Christa
2019-12-05 10:00 - 11:15 B518 Arcada 360 Group K - Presentations P2 presentations Hongell Linn
2019-12-05 11:30 - 12:45 B325 Arcada 360 Group C - Presentations P2 presentations Puukko Linda
2019-12-05 11:30 - 12:45 A510 Arcada 360 Group F - Presentations P2 presentations Fabricius Susanna
2019-12-05 11:30 - 12:45 E380 Arcada 360 Group I - Presentations P2 presentations Tigerstedt Christa
2019-12-05 11:30 - 12:45 B518 Arcada 360 Group L - Presentations P2 presentations Hongell Linn
2020-02-03 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-02-06 08:15 - 09:45 B518 Arcada 360 Workshop 4 - D & J Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-02-06 08:30 - 10:00 D4107-08 Arcada 360 Workshop 4 - A & G Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-02-06 09:45 - 11:15 B518 Arcada 360 Workshop 4 - E & K Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-02-06 10:00 - 11:30 D4107-08 Arcada 360 Workshop 4 - B & H Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-02-06 11:15 - 12:45 B518 Arcada 360 Workshop 4 - F & L Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-02-06 11:30 - 13:00 C350 Arcada 360 Workshop 4 - C & I Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-02-24 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-02-27 08:30 - 09:45 B327 Arcada 360 Workshop 5 - F & L Fabricius Susanna
2020-02-27 08:30 - 09:45 B325 Arcada 360 Workshop 5 - A Puukko Linda
2020-02-27 08:30 - 09:45 B328 Arcada 360 Workshop 5 - G Tigerstedt Christa
2020-02-27 10:00 - 11:15 B327 Arcada 360 Workshop 5 - D & J Fabricius Susanna
2020-02-27 10:00 - 11:15 B325 Arcada 360 Workshop 5 - B Puukko Linda
2020-02-27 10:00 - 11:15 B328 Arcada 360 Workshop 5 - H Tigerstedt Christa
2020-02-27 11:30 - 12:45 B327 Arcada 360 Workshop 5 - E & K Fabricius Susanna
2020-02-27 11:30 - 12:45 B325 Arcada 360 Workshop 5 - C Puukko Linda
2020-02-27 11:30 - 12:45 B328 Arcada 360 Workshop 5 - I Tigerstedt Christa
2020-03-02 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-03-05 08:30 - 09:45 B325 Arcada 360 Workshop 6 - B Puukko Linda
2020-03-05 08:30 - 09:45 B518 Arcada 360 Workshop 6 - H Tigerstedt Christa
2020-03-05 08:30 - 09:45 D4107-08 Arcada 360 Workshop 6 - E & J Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-03-05 10:00 - 11:15 B325 Arcada 360 Workshop 6 - C Puukko Linda
2020-03-05 10:00 - 11:15 B518 Arcada 360 Workshop 6 - I Tigerstedt Christa
2020-03-05 10:00 - 11:15 D4107-08 Arcada 360 Workshop 6 - D & K Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-03-05 11:30 - 12:45 B328 Arcada 360 Workshop 6 - F & L Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-03-05 11:30 - 12:45 B325 Arcada 360 Workshop 6 - A Puukko Linda
2020-03-05 11:30 - 12:45 C350 Arcada 360 Workshop 6 - G Tigerstedt Christa
2020-03-16 13:15 - 14:45 Arcada 360 - online lecture, see link in the decsription Online lecture - Join via Zoom: https://arcada.zoom.us/j/809457889?pwd=NTR4c2lHTzBOZWhIcFJpQk9QbElZZz09 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-04-06 13:15 - 15:00 Arcada 360 https://arcada.zoom.us/j/932760091?pwd=V2plczZLN3B1QnhUaDlpU1U2cEM4UT09 Meeting ID: 932 760 091 Password: 002335 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-04-08 08:30 - 09:45 Arcada 360 Workshop 8 - A, F,L,G Groups A,F,L and G Puukko Linda
2020-04-08 10:00 - 11:15 Arcada 360 Workshop 8 - B,E,J,H Groups B,E,J and H Puukko Linda
2020-04-08 11:30 - 12:45 Arcada 360 Workshop 8 - C,D,K, I Groups C,D,K,I Puukko Linda
2020-04-20 13:15 - 15:00 F143 Arcada 360 https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2020-04-23 08:30 - 09:45 Arcada 360 Workshop 9 All groups Zoom link coming upp. Individuell assignment, we all begin at the same time Fabricius Susanna
Hongell Linn
2020-04-23 08:30 - 09:00 Arcada 360 workshop instruction Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69302084876 Meeting ID: 693 0208 4876 Join by SIP 69302084876@109.105.112.236 69302084876@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 693 0208 4876 Fabricius Susanna
Hongell Linn
Puukko Linda
Tigerstedt Christa

Kurs och studieplanssökning