Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 70 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 24 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 16 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 36 timmar
  • Varav schemalagda studier: 114 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Sundell Solveig

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-12-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning