Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för
följande kompetenser:

Etisk- och hållbarhetskompetens

Lokal- och global samhällskompetens

Företags- och organisationskompetens

Interkulturell kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch och
den nordiska samhällsutvecklingen. (Kunskap)

Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen. (Kunskap)

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession. (Färdighet)

Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt i en social, kulturell
och politisk kontext. (Färdighet)

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper reflekterar du över de val
du gör i din profession. (Förhållningssätt)

Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående från värderingar relaterade
till den nordiska välfärdsmodellen.
(Förhållningssätt)

Innehåll

 • FN:s hållberhetsmål
 • Interkulturell affärsverksamhet - teorier om
  interkulturella dimensioner
 • Nordiskt ledarskap
 • Den nordiska välfärdsmodellen
 • Arbetsmarknadslagstiftning i Norden som en bas i
  välfärdsmodellen

Förkunskaper

Period 1 och Period 2 studier för årskurs 1
studerande

Kursen ersätter följande kurser

Intercultural Business

Mer information

Kursen undervisas på engelska. Svenskspråkiga
studerande får enligt Arcadas regler lämna in
skriftliga uppgifter samt tentamen på svenska.

Litteratur

Meddelas senast på introduktionsföreläsningen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Praktiska övningar - 19 timmar
 • Basgruppsarbete - 19 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger de examinationer som presenteras på första
föreläsningen. Obligatorisk närvaro på första
föreläsningen!

Lärare

 • Broth Joacim
 • Kietz Tove

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (133 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2022-01-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/68523677711?pwd=UUEySUVPanBnVnFhR2dSQ0E3dk1adz09 Meeting ID: 685 2367 7711 Passcode: 007917 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-01-19 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/61261207433?pwd=MGJxODdMWkhTVkVtbHVZM1BFN1J5UT09 Meeting ID: 612 6120 7433 Passcode: 850369 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-01-26 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/61228883756?pwd=bXY2QU4xd09Hcm12Y1B0VHVOYlhFdz09 Meeting ID: 612 2888 3756 Passcode: 083757 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-02-02 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/65525787411 Meeting ID: 655 2578 7411 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-02-09 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/66607626722 Meeting ID: 666 0762 6722 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-02-16 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64694786146 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-02-23 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/64127727144?from=addon Meeting ID: 641 2772 7144 Broth Joacim
Halmén Mia
Kietz Tove
2022-03-02 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development https://arcada.zoom.us/j/62572899707?from=addon Meeting ID: 625 7289 9707 Broth Joacim
Kietz Tove
2022-03-09 08:30 - 11:30 Ethical and Sustainable Societal Development Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64333147579 Broth Joacim
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning