Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten förstår
begreppet hållbar förpackning samt förpackningens
betydelse för miljöbelastningen av en produkt.
Studenten har kunskap om några metoder med vilka
man förbättrar en förpacknings miljövänlighet samt
känner till tekniska innovationer inom området.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå förpackningens betydelse för en
hållbar utveckling och metoder för att minska
miljöpåverkan.

Innehåll

Förpackningen och miljöpåverkan
olika slags förpackningar
Förpackningsdesign, ekologisk märkning, standarder
och certifikat
Miljölagstiftning och organisationer

Förkunskaper

Logistikens grunder

Litteratur

Kurslitteratur:
Pålsson, Henrik. 2018. Packaging logistics.
Understanding and managing the economic and
environmental impacts of packaging in supply
chains. Kogan Page. ISBN 9780749481711
Tom Szaky. 2019. The Future of Packaging. From
Linear to Circular. Berrett-Koehler Publishers.
ISBN 9781523095520.
Övrig litteratur:
Liisa Lehtinen (redaktör). 2021. Kestävä pakkaus.
PunaMusta Oy. ISBN 978-951-96936-2-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 31 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 44 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs minst 50 poäng av
totala 100 poäng.
Examination 1: Skriftlig tentamen, max 50
poäng
Examination 2: Personlig portfolio, max 40
poäng
Examination 3: Skriftlig uppgift, max 10 poäng
Individuell uppsats: Godkänd

1-49 poäng underkänd kurs
50-59 poäng vitsord 1
60-69 poäng vitsord 2
70-79 poäng vitsord 3
80-89 poäng vitsord 4
90-100 poäng vitsord 5

Lärare

Adlercreutz Erica

Examinator

Adlercreutz Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-24

Examinationsformer

 • 2021-05-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 10:15 - 12:45 D4107-08 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/66784078639 Adlercreutz Erica
2021-11-03 10:15 - 13:15 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/66300833161 Adlercreutz Erica
2021-11-10 09:45 - 12:45 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/65598522717 Adlercreutz Erica
2021-11-17 10:15 - 13:15 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/62122580052 Adlercreutz Erica
2021-11-24 10:15 - 13:15 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/61507657493 Adlercreutz Erica
2021-12-01 10:15 - 13:15 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/68086239153 Adlercreutz Erica
2021-12-03 10:15 - 13:15 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/68103619630 Adlercreutz Erica
2021-12-08 10:15 - 11:45 Sustainable Packaging https://arcada.zoom.us/j/67172516229 Adlercreutz Erica
2021-12-17 09:15 - 12:15 Sustainable Packaging Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64079701215 Meeting ID: 640 7970 1215 Adlercreutz Erica
2021-12-20 10:00 - 12:30 Sustainable Packaging Exam Adlercreutz Erica
2022-01-12 09:15 - 11:45 Sustainable Packaging Re-exam I Adlercreutz Erica
2022-02-09 13:00 - 15:30 Sustainable Packaging Re-exam II Adlercreutz Erica

Kurs och studieplanssökning