Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student knows
how to handle data and use calculation programs
like MS Excel for both basic and more challenging
operations.

Läranderesultat

The student should be able import and
manipulate data in Excel, and use functions as
IF, nested IF, VLOOKUP and HLOOKUP functions in
Excel. He/She should also be able to use
Advanced Graphing and Charting and Filtering and
basic data base functions. The student should
also understand the structure of different kinds
of data and how to use statistical tools in
Excel.

Innehåll

Introduction to several functions in Excel like
LOOKUP, IF-functions, as well as Data filtering
in Excel and knowhow in the construction of
Pivot Tables to organize data. Also using
advanced chart options will be gone through as
well as statistical
tools from Excel. A walk-
through of logical operators is done.

Förkunskaper

20 credits completed from the subject module.

Litteratur

To be announced later

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student must participate

and do the assignments given during the course.

There is no written exam in the course.

Minimum 50 points of 100 points is

required.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 08:30 - 12:30 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Business Data Modelling Time: Aug 31, 2021 08:30 AM Kiev   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68624862377?pwd=c3VoTS9hMm9JM3RMd1FwMi9NNnNSUT09   Meeting ID: 686 2486 2377 Passcode: 127481   Join by SIP 68624862377@109.105.112.236 68624862377@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 2486 2377 Passcode: 127481   Björk Kaj-Mikael
2021-09-07 08:30 - 12:30 E383 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Business Data Modelling Time: Sep 7, 2021 08:30 AM Kiev   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62615199828?pwd=YkxhL1BsL055cEUyWitad0UyaHl2Zz09   Meeting ID: 626 1519 9828 Passcode: 279935   Join by SIP 62615199828@109.105.112.236 62615199828@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 626 1519 9828 Passcode: 279935 Björk Kaj-Mikael
2021-09-16 08:30 - 12:30 E383 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62586889201   Meeting ID: 625 8688 9201   Join by SIP 62586889201@109.105.112.236 62586889201@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 8688 9201   Björk Kaj-Mikael
2021-09-21 08:30 - 12:30 E383 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62959933949   Meeting ID: 629 5993 3949   Join by SIP 62959933949@109.105.112.236 62959933949@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 5993 3949   Björk Kaj-Mikael
2021-09-28 08:30 - 12:30 E385 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66262245166   Meeting ID: 662 6224 5166   Join by SIP 66262245166@109.105.112.236 66262245166@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 662 6224 5166   Björk Kaj-Mikael
2021-10-05 08:30 - 12:30 E383 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61851400387   Meeting ID: 618 5140 0387   Join by SIP 61851400387@109.105.112.236 61851400387@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 618 5140 0387   Björk Kaj-Mikael
2021-10-12 08:30 - 12:30 E383 Business Data Modelling Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65889999394   Meeting ID: 658 8999 9394   Join by SIP 65889999394@109.105.112.236 65889999394@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 8999 9394   Björk Kaj-Mikael

Kurs och studieplanssökning