Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
-Beskriva företagsverksamhetens roll för
samhället och för ägarna
- Organisera verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt
-Nämna några av de viktigaste lagarna som berör
företagsverksamhet i Finland och söka svar på
elementära juridiska frågor
-Beskriva vad en affärsverksamhetsplan är och
vilka delar den består av
-Förklara hur ett företag tar hand om sin
löpande ekonomi, göra enkla lönsamhetskalkyler
och förklara vad ett bokslut består av

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att ge den
studerande grundläggande kunskaper om
företagsverksamhet och dess roll för samhället
och för ägarna.
Studenten bekantar sig med central lagstiftning
på området.
Studenten bekantar sig med hur man organiserar
företagsverksamhet.
Kursen ger grundläggande kunskaper om företags
lönsamhet och planering.

Innehåll

- syftet med företagsverksamhet
- organisation och ledarskap
- bolagsformer och lagstiftning
- grundläggande företagsanalys

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mer information

Mera information vid introduktionen och på
Itslearning.
Kursen går i parallella grupper på svenska och
engelska.

Litteratur

P-H Skärvad, j Olsson:Företagsekonomi 100,
Faktabok,Liber 2013
Skripak, S. J. (2016). Fundamentals of Business.
Virginia Tech.
(kopiera hela länken!)
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/fun Extern länk
damentals-of-business

Guiden Bli Företagare i Finland 2019
(kopiera hela länken!)
https://www.uusyrityskeskus.fi/wp Extern länk-
content/uploads/2019/04/SUK_perustamisopas2019_R
UOTSI_verkkoon.pdf

Mera information och material ges på lektionerna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kurs fordras 50% av totala poängen.
Kursen kan avklaras antingen genom att klara
fyra deltentramina, som envar ger 20 poäng,
eller en sluttentamen som ger 80 poäng. För
närvaro ger 20 poäng. Deltentamina kan tas bara
en gång, för sluttentamen ordnas
omtentamenstillfällen.

Lärare

  • Broth Joacim
  • Wehren Anna

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (94 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

Omtentamensdatumen är fredag 22.11 kl 15-16 och
fredag 17.1.2020 kl 15-16.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-24

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-27 12:30 - 15:00 F143 Företagsekonomins grunder För de som inte kan närvara på Arcada finns denna länk för att ta del via ZOOM   https://arcada.zoom.us/j/65754753839 Meeting ID: 657 5475 3839 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-08-30 09:30 - 12:00 Företagsekonomins grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63434771530 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-01 13:00 - 15:30 Företagsekonomins grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66288825876 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-06 09:30 - 12:00 Företagsekonomins grunder ZOOM Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62237096019 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-08 13:00 - 15:30 Företagsekonomins grunder ZOOM-föreläsning https://arcada.zoom.us/s/62875310753 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-13 13:00 - 15:30 Företagsekonomins grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66455858894 Broth Joacim
2021-09-15 13:00 - 15:30 F143 Företagsekonomins grunder Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-20 13:00 - 16:00 Företagsekonomins grunder Exam-module 1 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-22 09:00 - 11:30 Företagsekonomins grunder ZOOM Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62768314391 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-27 09:30 - 12:00 F143 Företagsekonomins grunder Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-28 13:00 - 15:30 F143 Företagsekonomins grunder Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-04 09:30 - 12:00 F143 Företagsekonomins grunder Hej   Vi är idag i stora auditoriet.   Men för de som inte kan närvara har möjlighet att lyssna på dagens föreläsning via ZOOM DVS. enbart lyssna då inga garantier ges att man kan vara aktiv eller vara med i några diskussioner   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66346554823 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-06 13:00 - 15:30 F143 Företagsekonomins grunder Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-11 09:30 - 12:00 F143 Företagsekonomins grunder Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-18 09:30 - 11:30 Företagsekonomins grunder Exam-module 2 Digital tentamen på Itslearning Broth Joacim
Wehren Anna
2021-11-25 08:30 - 11:30 Företagsekonomins grunder/Introduction to Business Administration Re-exam 1 Broth Joacim
Wehren Anna
2022-01-20 08:30 - 11:30 Företagsekonomins grunder/Introduction to Business Administration Re-exam 2 Broth Joacim
Wehren Anna

Kurs och studieplanssökning