Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det självständiga arbetet ska träna studenterna att utveckla och behandla ett företagsekonomiskt område samt utifrån vetenskapliga utgångspunkter kritiskt granska rapporter skrivna av andra kursdeltagare. Det självständiga arbetet ska behandla ett valt huvudområde i linje med de kursval (inriktning) som studenten gjort.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse för att tillämpa och integrera erhållna kunskaper i tidigare kurser i företagsekonomi för att undersöka en vald frågeställning och självständigt beskriva ett problemområde Färdighet och förmåga samt visa prov på att självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete Värderingsförmåga och förhållningssätt samt undersöka på vilket sätt slutsatserna i den egna uppsatsen bidrar till tidigare forskning inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen inleder studerandes skrivandet av slutarbetet och den avslutande examinationen består av kapitel 1,2 och 3 i slutarbetet. Kursens övergripande innehåll är att ge studenterna förmåga att kunna planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. Kursen skall ge studenterna möjligheter att kunna tillämpa och integrera erhållna kunskaper i tidigare kurser för att undersöka ett visst fenomen av eget intresse.Studenterna ges också möjligheter att träna sig när det gäller informationssökande som är en väsentlig del av att skriva ett vetenskapligt arbete. Slutligen hjälper kursen studenterna att kunna förstå och använda sig av de olika vetenskapliga metoder som står till buds för att undersöka ett valt fenomen.

Förkunskaper

För att få delta i kursen förutsätts det ett minimum av registrerade 105 sp. Poängen erhållna för praktiken kan inte ingå i detta.

Mer information

Kursen är inledningen på studentens examensarbete! Genom att i början av kursen delta aktivt och lämna en tilltänkt rubrik (och idé) inom utsatt tid, 20.9, tilldelas studenten sin handledare för examensarbetet.

Litteratur

Bryman A, & Bell, E. Företagsekonomiska metoder. Senaste tillgängliga version. Samt övrigt utdelat och rekommenderat material.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • Seminariekursen är integrerad med kursen "Akademiskt skrivande" och "Metodik" - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen examineras genom bedömning av studerandes prestationer (skriftliga och muntliga) under kursens gång. Den avslutande examinationen består av kap 1,2 och 3 i examensarbetet. Hänsyn tas även till processen som lett fram till den färdiga uppsatsen, vilket innefattar moment som aktivt deltagande, självständighet och argumentationsförmåga. Bedömningen ska vara individuell. Om den avslutande examinationen som lämnats i slutet av läsperioden inte uppfyller kraven för godkänt, har studenten möjlighet att komplettera med inlämning av uppsats enligt given tidtabell.

Lärare

 • Björk Kaj-Mikael
 • Broth Joacim
 • Eriksson Niklas
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Halmén Mia
 • Henriksson Robert
 • Hongell Linn
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Puukko Linda
 • Stenius Andreas
 • Tigerstedt Christa
 • Aspholm Ingalill

Examinator

Tigerstedt Christa

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Den som ska inleda jobbet med slutarbetet bör delta på första träffen den 4.9 i Zoom. Länk i itslearning och ARBS. Rubrik inlämnas senast 20.9

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2020-09-09

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-04 10:45 - 12:15 Seminarium - Introduktion Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Seminarium kick off Time: Sep 4, 2020 10:30 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62829754362?pwd=bGtjS1QyNXZ3ZXo5Tzk0TStjZkJrUT09   Meeting ID: 628 2975 4362 Passcode: 871163   Join by SIP 62829754362@109.105.112.236 62829754362@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 2975 4362 Passcode: 871163   Tigerstedt Christa
2020-09-18 09:00 - 11:30 Seminarium Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Seminarium Time: Sep 18, 2020 09:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67599989728?pwd=cDZJaWEvV2xOd05SWlh4RFZFRjZjQT09 Meeting ID: 675 9998 9728 Passcode: 491888 One tap mobile +358972522471,,67599989728# Finland +358341092129,,67599989728# Finland Dial by your location +358 9 7252 2471 Finland +358 3 4109 2129 Finland +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 675 9998 9728 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cDTVpuXVZ Join by SIP 67599989728@109.105.112.236 67599989728@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 675 9998 9728 Passcode: 491888 Tigerstedt Christa
2020-09-29 09:00 - 11:00 Seminarium Anmälan till grupp i its, senast 28.9. Grupp 1/3. Plats : Zoom. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Seminarium presentationer 1/3 Time: Sep 29, 2020 09:00 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67372787859?pwd=ZzZwVllZVWFiSlFZNzU2SkpUOHVzQT09   Meeting ID: 673 7278 7859 Passcode: 757620 One tap mobile +496938079883,,67372787859# Germany +496950502596,,67372787859# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 673 7278 7859 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccwFSWxKp1   Join by SIP 67372787859@109.105.112.236 67372787859@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 7278 7859 Passcode: 757620 Tigerstedt Christa
2020-10-01 08:30 - 10:00 Seminarium presentationer Anmälan till grupp i its, senast 28.9. Grupp 2/3. Plats : Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Seminarium 2/3 Time: Oct 1, 2020 08:30 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62476702114?pwd=dVZTWEF6YTg4MTRuT05wQ0FuT2lMQT09 Meeting ID: 624 7670 2114 Passcode: 618208 One tap mobile +4312535502,,62476702114# Austria +436703090165,,62476702114# Austria Dial by your location +43 12 535 502 Austria +43 670 309 0165 Austria +43 120 609 3072 Austria +43 12 535 501 Austria Meeting ID: 624 7670 2114 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/crOhBFj58 Join by SIP 62476702114@109.105.112.236 62476702114@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 7670 2114 Passcode: 618208 Tigerstedt Christa
2020-10-02 08:30 - 10:00 Seminarium presentationer Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Seminarium 3/3 Time: Oct 2, 2020 08:30 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65613671078?pwd=TDdzem9ZUTdXNFJPdHVncVZMRlMxQT09 Meeting ID: 656 1367 1078 Passcode: 029358 One tap mobile +4312535502,,65613671078# Austria +436703090165,,65613671078# Austria Dial by your location +43 12 535 502 Austria +43 670 309 0165 Austria +43 120 609 3072 Austria +43 12 535 501 Austria Meeting ID: 656 1367 1078 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/czdOlp1sf Join by SIP 65613671078@109.105.112.236 65613671078@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 1367 1078 Passcode: 029358 Tigerstedt Christa
2020-10-22 16:00 - 17:00 Seminarium (höst) Metodikkapitlets upplägg och Q&A Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Seminars Method session/Seminarium Metod session Time: Oct 22, 2020 02:30 PM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61422020724   Meeting ID: 614 2202 0724 One tap mobile +493056795800,,61422020724# Germany +496938079883,,61422020724# Germany   Dial by your location         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany Meeting ID: 614 2202 0724 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cQUPsaHof   Join by SIP 61422020724@109.105.112.236 61422020724@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 614 2202 0724 Tigerstedt Christa
2020-11-10 08:30 - 11:30 Seminarium - Grupp 1 Genomgång av metodkapitlet samt diskussion om teoristruktur, kap 2. Lämna in ppt på förhand. 5 poäng. Sätter upp en registrering i its innan mötet. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Seminarium grupp 1 Time: Nov 10, 2020 08:30 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63282812715 Meeting ID: 632 8281 2715 One tap mobile +496938079883,,63282812715# Germany +496950502596,,63282812715# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 632 8281 2715 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cenwycCoBA Join by SIP 63282812715@109.105.112.236 63282812715@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 8281 2715 Tigerstedt Christa
2020-11-10 16:00 - 17:00 Seminarium vt 2020 gruppen Presentation av kap 1,2,3 (seminarierapporten)för dem som hör till förra vårens grupp. https://arcada.zoom.us/j/64332657689 Tigerstedt Christa
2020-11-20 09:00 - 12:00 Seminarium - Grupp 2 Genomgång av metodkapitlet samt diskussion om teoristruktur, kap 2. Lämna in ppt på förhand. 5 poäng. Sätter upp en registrering i its innan mötet. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Seminarium grupp 2 Time: Nov 20, 2020 09:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68815238082 Meeting ID: 688 1523 8082 One tap mobile +496950502596,,68815238082# Germany +496971049922,,68815238082# Germany Dial by your location +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 688 1523 8082 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cb0iaPaohO Join by SIP 68815238082@109.105.112.236 68815238082@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 1523 8082 Tigerstedt Christa
2020-12-11 09:00 - 12:00 Seminarium - Grupp 1 Presentation av kap 1,2,3. Obligatoriskt. Eriksson Niklas
Henriksson Robert
Hongell Linn
Kietz Tove
Tigerstedt Christa
2020-12-15 13:00 - 16:00 Seminarium - Grupp 2 Seminariepresentationer, kap 1,2,3. Exakta grupper meddelas senare. Obligatoriskt för skribenter. Fabricius Susanna
Forsström Mikael
Pehrsson Patrik
Puukko Linda
Stenius Andreas
Tigerstedt Christa
2020-12-18 13:00 - 16:00 Seminarium - Grupp 2 Presentation av kap 1,2,3. Obligatoriskt. Exakt grupp meddelas senare. Björk Kaj-Mikael
Broth Joacim
Eriksson Niklas
Fabricius Susanna
Forsström Mikael
Halmén Mia
Henriksson Robert
Hongell Linn
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Puukko Linda
Stenius Andreas
Tigerstedt Christa
2021-03-17 15:00 - 17:00 Seminarium/Seminars höst2020 grupp/fall2020 group Höstens grupp 2020 presenterar kap 1-3 (obligatoriskt) och avslutar därmed seminarium modulen. Fall group 2020 presents chapter 1-3 (mandatory) and will hereby finalize the seminars module. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65371573435?from=addon Meeting ID: 653 7157 3435 One tap mobile +496938079883,,65371573435# Germany +496950502596,,65371573435# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 653 7157 3435 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/curuliBMU Join by SIP 65371573435@109.105.112.236 65371573435@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 7157 3435 Tigerstedt Christa

Kurs- och studieplansökning