Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to teach the risks associated with practical work at Arcada, and how to be competent in safety protocols and practical emergency skills

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to study and perform practical work in a responsible and safe manner. It is compulsory to complete this course before participating in laboratory exercises in Arcada.

Innehåll

Security and occupational health, Risks and hazards, Mechanical safety, Chemical safety, Electrical safety, Fire safety, First aid, Occupational safety

Förkunskaper

None. This course is meant for first-year students and transfer students new at Arcada.

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Group project presentation Group risk assessment exercise Oral exam Grading: pass/fail

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Sjöberg David
 • Björkvall Rasmus

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-12-18 - Tentamina
 • 2018-12-11 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers Introduction to safety and security Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2019-09-05 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers First aid Makkonen-Craig Stewart
2019-09-12 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers First aid Makkonen-Craig Stewart
2019-09-19 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers Chemical safety; Hazards controls; Introduction to case study project Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2019-09-26 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers Case studies group project presentations Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2019-10-02 09:45 - 11:30 E253 Laboratory Safety for Engineers Fire safety Makkonen-Craig Stewart
2019-10-10 12:15 - 15:00 D4109 Laboratory safety for engineers Mechanical safety; electrical safety Anukka Harri
Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2019-10-17 12:15 - 15:00 B327 Laboratory safety for engineers Risk assessment Sjöberg David
2019-10-23 11:00 - 11:30 D4109 Laboratory Safety for Engineers Extra session ONLY for those giving late case study presentations Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2019-10-24 12:00 - 15:00 B225 Laboratory safety for engineers Exam Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David

Kurs och studieplanssökning