Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande fördjupar sina kunskaper om rehabiltering från individ- och samhällsperspektiv. Studerande utvecklar färdigheter att arbeta med projekt och studerande har de färdigeheter som behvös för att kunna arbeta multiprofessionellt inom rehabiliteringen.

Läranderesultat

Studerande förväntas kunna fungera som en teammedlem iarbetet att planera genomföra och utvärdera ett projekt som berör rehabilitering. Genomförandet bör ske i samarbete med arbetslivet.

Innehåll

Studerande deltar i projektarbete som relaterar olika aspekter av rehabilitering för olika klientgrupper i olka åldrar såsom barn, vuxna och de äldre.

Förkunskaper

Grundkurser inom eget ämnesområde. Rehabilitation Allmän del.

Mer information

Obligatorisk närvaro vid seminarier och projektgruppsmöten.

Litteratur

Litteraur som beskriver projektarbete.
Annan valfri litteratur som är relevant med tanke på det projketarbete och den grupp som studerande jobbar med.
Aktuella forskningsartiklar som berör projektets tema

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 130 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 4 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Genomförande av ett projekt. Godkänd presentation av projektarbete under ett seminarium.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Kokko Anne
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sundell Solveig

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-01-31

Kursens tidtabell

22.09.09: 08.00-16.00: PROJECT WORK
24.09.09:08.00-16.00: PROJECT WORK. SUPERVISION
29.09.09: 08.00-16.00: PROJECT WORK
01.10.09:08.00-16.00: PROJECT WORK
06.10.09:08.00-16.00: PROJECT WORK
08.10.09: 08.30-10.00:Team meeting whole group.
Compulsory presence
10-15-16-00:PROJECT WORK/WRITING PROJECT REPORT
13.10.09: SUBMISSION OF PROJECT REPORT
15.10.09: 09.15-14.00: Preparation for group presentation. Preparation of your part as opponent
20.10.09: Preparation for group presentation.
Preparation of your part as opponent.
22.10.09: 09.00-15.00: SEMINARS: PRESENTATION OF PROJECT. OPPONENT OF A PROJECT

Examinationsformer

 • 2009-10-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2009-10-12 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning