Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- studeranden utför ett konkret utvecklingsuppdrag i arbetslivet inom sitt eget kompetensområde, antingen som ett mindre självständigt projekt eller som del av ett större pågående projekt. Den studerande fördjupar sitt kunnande i forskningsmetodik, projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- ta del i projekt som berör det egna yrkesområdet
- inneha en fördjupas kunskap inom ramen för sitt eget kompetensområde

Innehåll

Ta del i ett på förhand överenskommet projekt inom det egna kompetensområdet och ansvara för en självständig del inom projektet.

Förkunskaper

Grundstudier inom respektive utbildningsprogram

Mer information

Studerande kan inte anmäla sig till kursen utan överenskommelse med projektansvarig ledare.

Litteratur

Anges av projektansvarig
Arcadas Projektguide 2010

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 16 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 250 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nyström Patrik

Examinator

Nyström Patrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning