Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Kvinnans hälsa och ohälsa

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studerande får grundkunskaper om och vidare perspektiv över hur sexualitet, sexual- och reproduktiv hälsa påverkar människans hela liv. Studerande har bättre färdigheter att möta människor i olika vårdsituationer.

Läranderesultat

Eter kurssen
-> har studerande grundkunskaper och djupare förståelse för människans sexualitet
-> Studerande har kunskaper om människans sexual- och reproduktiv hälsa samt - rättigheter och kan själv som vårdgivare stöda individen/familjen mot dem
-> studerande utgår från och respekterar sexuala- och reproduktiva rättigheter i patientkontakten

Innehåll

-studerande blir bekant med sin egen sexualitet
-studerande minskar sina fördomar mot det som tangerar sexual- och reproduktiv hälsa

 • studerande lär sig att diskutera och handleda patienten i olika vårdkontext för att befrämja sexual- och reproduktiv hälsa eller hjälpa patienten att uppnå optimal hälsa
  -studerande lär sig grundkunskaper om könssjukdomar och kan handleda i förebyggande syfte
  -studerand får grundkunskaper om preventiv

Förkunskaper

-mödra och gynekologisk vård 1
-obstetrik och gynekologi 1
OBS! studerande lämnar in före kurssens början en uppsats; Mötet med min egen sexualitet.Uppsatsen kan lämnas till läraren via e-post eller i skriftlig form (C4)

Kursen ersätter följande kurser

-sexual hälsa 1.0sv
-reproduktiv hälsa 1,0sv

Mer information

obligatorisk närvaro
studeranden förverkligar projekt i form av sexual-och reproduktiv hälsa- dagen på stora torget
godkänd kurs förutsätter;
-uppgift
-förverkligandet av sexual- och reproduktivhälsa-dagen
-inlämnade projektrapport
-inlämnade kursvärdering

Litteratur

Föreläsningar
Studiebesök
red. Faxelid, Hogg, Kaplan, Nissen 2001: Lärobok för barnmorskor. Andra upplagan. Studentlitteratur. Lund. Kap. 27 - 33
Kelly Gary F. SEXUALITY TODAY - THE HUMAN PERSPECTIVE. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Part 1; Attitudes toward sexuality,Chapter 3; Female sexual response, Male Sexual responses2, Chapter 5; Psycosexual Development-Ssexuality and Aging
red. Reunala, Paavonen, Rostila 2003: Sukupuolitaudit. Kustannus OyDuodecim. Karisto Oy. Hämeenlinna 2003. sid. 21-164
aktuella artiklar och forskningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 60 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 32 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

031006 kl 12.45-15.30
051006 kl 12.45-14.15
121006 kl 10.30-14.30
131006 kl 08.30-12.00
161006 kl !0.00-12.30 studiebesök, sincity, Annagatan
171006 kl 10.30-14.30
181006 kl 13.00-16.00
201006 kl 10.15-11.45
241006 kl 9-16 sexualhälsadag på stora torget
251006 kl 08.30-12.00
081105 kl 08.30-11.45 presentation, innehåll, materialet, uppläggning
141105 kl 08.30-15.00 DAGEN FÖR SEXUAL- OCH REPRODUKTIV HÄLSA
090106 kl 12-15 tentamen
STUDIEBESÖK, uppgifterna ges senare

Examinationsformer

 • 2006-01-09 - Demonstrationer och presentationer
 • 2006-01-09 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning