Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Hälsa och ohälsa under förlossning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förutsättningar för adekvat handlande vid förlossning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att i detalj redogöra för strukturerna i kvinnans bäcken som grund för förlossningsvårdläran

Innehåll

Kvinnans bäcken, skelett och muskulatur, ligament, blodkärl, och nerver.

28.8.07 Bäckenets skelett och ligament
29.8.07 Bäckenets muskler
5.9.07 Kvinnans fortplantningsorgan
11.9.07 Bäckenets blodkärl och nerver
1.10.07 Tentamen

Förkunskaper

Kurserna i anatomi och fysiologi för vård, 3 sv

Litteratur

Budowick: 1993. Anatomisk Atlas.Liber. Stockholm. ISBN91-47-00091-0. Kap.10 s. 264-285.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Grönfors Nina

Examinator

Grönfors Nina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2007-10-01 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning