Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ...
see learning outcomes
få fördujpade kunskaper i humangenetik och embryologi inom barnmorskeyrkets områden

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - förstå grunden för avvikande utveckling för fostret

  • har förmåga att besvara på föräldrarnas frågor då de tangerar de vanligaste förekommande utvecklingsstörningar hos nyfödda barn
  • studerande vet hjälporganisationer och kan handleda föräldrarna att komma i kontakter med dessa
  • studerand har etisk förståelse för frågor som tangerar barnmorskeyrket i dessa olika kontext ( handikapåpat barn, avbrytandet av graviditet, konstgjort befruktning, screeningundersökningar...)

Innehåll

specialistföreläsningar, diskussioner i grupper

Förkunskaper

mödrahälsovård 1,2
klinisk mödrahälsovård
förlossningsvård 1 (2)

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Kursens väsen kräver obligatorisk närvaro på timmarna. Förutsättningen att kunna tentera är deltagandet i timmarna (80%)

Litteratur

anges senare
rekommenderas för att läsas; Odent, Michel. 2002.Primal health - Understanding the critical period between conception and the first birthday. ISBN 1 902636 33 3

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Självstudier - 22 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 22 timmar
  • Varav schemalagda studier: 18 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

von Troil Helena

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-03-18

Kursens tidtabell

Examinationsformer

2007-12-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning