Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Hälsa och ohälsa under förlossning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Studeranden klarar sig vid behov att förbereda modern till sektio och assistera vid behov. Efter operationen skall hon kunna ta hand om instrumenterna på jourtiden.

Läranderesultat

Studeranden har färdigheter att förbereda och handleda patienten inför oliga obstetriska ingrepp. Studerande lär sig att assistera i olika obstetriska ingrepp.Studerande klarar av att ta rengöra instrument vid behov samt rengöra dem efter operationen. Aseptiskt arbetssätt skall vara internaliserat.

Innehåll

Studerande har djupgående förståelse för olika medicinska obstetriska smärtlindringsmetoder. Studerande förstår vilka metoder kan användas och i vilket skede av öppningsskedet. Studerande kan följa smärt medicinernas påverkan på patienten och på fostret. Studerande kan genomföra pre- och postoperativa sektiovården. I nödfall skall studerande kunna ta hand om sektiopatienten under själva operationen.

Förkunskaper

obstetrik 1, gynekologi 1, förlossningsvårdslära 1 och 2, klinisk förlossningsvård 1, gynekologiskvårdlära 2, klinisk gynekologisk vård 1, avklarade grundstudier i perioperativ vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

anges senare

Litteratur

Litteratur meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Självstudier - 14 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 22 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 14 timmar
  • Varav schemalagda studier: 8 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Pirjo Väyrynen

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se nedan
(ve 19 eget arbete totalt 14 av vilket 4 t inbokade, 8t enligt engen planering

Kurs och studieplanssökning