Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Hälsa och ohälsa under graviditet

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Studerande har kunskaper för att handleda och rådge den nyblivna modern och sitt barn i den nya livssituationen

Läranderesultat

Efter avklarade studier kan studerande handleda den nyblivna modern med amning och barnavård samt stöda familjen i den nya livssituation
Studerande kan följa både moderns och nyfödda barnets fysisk hälsa samt moderns psykisk välbefinnande
bekräfta mor-barn-relation

Innehåll

Studerande lär sig att uppfölja moderns och barnets välbefinnande på barnsängsavdelningen.
Studerande lär sig stöda familjen i den nya livssituationen.
Studeranden kan lösa de vanligaste problem som uppkommer med amningen och tillämpa kunskapen i vårdverkligheten
studerande lär sig att följa upp både moderns och barnets fysiska hälsa efter förlossningen
studerande får teorikunskaper via teoristudier och föreläsningar samt övningar på timmarna.

Förkunskaper

avklarade grundstudier,
mödrahälsovårdslära 2

Kursen ersätter följande kurser

I kurssen ingår amningsrådgivning enligt WHOs direktiv-

Mer information

Litteratur

Aktuella artiklar
Faxelid, Hogg, Kaplan, Nissen 2001: Lärobok för barnmorskor. kap. 13, 14, 15, 16, 25. Studentlitteratur. Lund.Valda delar.
Renfrew-Fisher-Arms 2000: Brestfeeding- Getting Brestfeeding Right for You. Celestialarts. Berkley. California.
Sethi 1994; The dialect in becoming a mother: Experiencing the postpartum phenomen. University of Colorado. Kompletterande litteratur anges senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 6 timmar
 • Självstudier - 6 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 42 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 6 timmar
 • Varav schemalagda studier: 36 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2007-03-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning