Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt, samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet,
språkriktighet
och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar
sina kunskaper i att kritiskt granska och
opponera
ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att argumentera för sin:

 • datainsamlingsmetod och metod för att
  bearbeta
  och analysera sitt material.
 • diskutera och kritiskt granska sitt arbete
  samt göra jämförelser till tidigare kunskap
  inom
  området.
 • presentera sitt resultat vid ett seminarium
  på ett objektivt sätt.
 • fungera som opponent till en annan student
  vid ett seminarietillfälle.

Innehåll

Grupphandledning, (materialanalys,
rapportering, opponering).
Presentation av eget arbete samt opponering av ett
examensarbete.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 • Arbetet skall vara slutligen godkänt av
  handledare och
  granskaren,
 • presentation av arbetet vid TF (ThesisForum),
 • opponentberättelsen och opponensen vara
  godkända,
 • mognadsprovet skall vara godkänt och
  språkgranskat,
 • examensarbetet skall ha gått igenom
  urkundskontroll,
 • vara infört på Theseus eller inbundet enligt
  Arcadas
  ansvisningar.
 • Thesis passet ifyllt (10 presentationer).

Examensarbetet bedöms med vitsord.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Stenbäck Pernilla
 • Savolainen Jari

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning