Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avslutad studiehelhet har studerande
fördjupat sin kompetens inom det kontextuella
kliniska vårdandet. Studerandes kompetens har
ökat inom vårdandet av olika inremedicinska-,
cancer-, och kirurgiskt relaterade sjukdomar
hos olika patientgrupper. Studerande förstår
efter avslutad studiehelhet den evidensbaserade
verksamheten och beslutsfattandet inom vården
samt har ökat sin professionalitet i det
kliniska vårdarbetet

Läranderesultat

Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaa
osaamistaan ja toimintaa kriittisesti
Studerande kan betrakta sitt eget kunnande och
handlande kritiskt

Opiskelija osaa hyödyntää tieteellistä tietoa
hoitotyössä
Studerande kan utnyttja vetenskaplig fakta i
vårdarbete

Opiskelija osaa määritellä hoitotyön tarpeen
sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida
hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
ohjauksen avulla
Studerande kan under handledning definiera
behovet av vårdarbete, planera, förverkliga och
utvärdera vårdarbetet i enlighet med
beslutsfattningsprocessen

Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia sisätauti-,
syöpä-, ja kirurgisia sairauksia sairastavien
potilaiden hoitotyötä
Studerande kan utföra olika vårdhandlingar för
olika inremedicinska-, cancer-, och kirurgiskt
relaterade sjukdomar

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää
hoidollista vuorovaikutusta eri potilasryhmien
ja heidän läheistensä kanssa
Studerande kan bemöta och upprätthålla en
vårdrelation med olika patientgrupper och deras
anhöriga

Opiskelija harjoittelee potilasohjausta ja
opetusta sekä ymmärtää sen merkityksen
hoitotyössä
Studerande övar patienthandledning och
undervisning samt förstår dess betydelse i
vården

Opiskelija syventää lääkehoidon osaamista.
Opiskelija osaa enenevässä määrin suunnitella,
toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa
Studerande fördjupar sitt kunnande i
läkemedelsbehandling. Studerande kan i allt
större utsträckning planera, verkställa och
bedöma olika patientgruppers medicinbehandling

Opiskelija kykenee kriittisesti arviomaan
hoitotyön laatua ja menetelmiä sekä edistämään
potilasturvallisuutta
Studerande kan kritiskt värdera vårdarbetets
kvalitet och metoder samt befrämja
patientsäkerheten

Opiskelija hallitsee kliinisessä hoitotyössä
tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja
diagnostiset tutkimukset osana potilaan
kokonaishoitoa
Studerande kan det kliniska vårdarbetets
centrala vårdåtgärder och diagnostiska
undersökningar som en del av patientens
helhetsvård

Innehåll

Praktiken innefattar 7 veckors praktik enligt
examinatorns anvisningar. Timantalet för
praktiken
är 38h/vecka samt eget arbete 2 h/vecka.

Förkunskaper

-Första årets studier avklarade
- inre medicinsk praktik
- kirurgisk vård praktik

Om det gått över två år sedan Klinisk vård 1,
Klinisk vård 2, Klinisk
vård 3 av ovannämnda kurser avlagts, bör
studenten innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att
delta i teori kursen
eller teori kursernas praktiska övningar med
godkänt resultat.
Kontakta examinatorn.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Fältuppgiften inlämnas när praktiken avslutas på
it´s
praktikkursens learning.

Vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-

Studieaktiviteter

 • praktikuppgift - 4 timmar
 • Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik + fältuppgift

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Niemi Annika
 • Sjölund Terese
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (63 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

HV har valfri praktik v. 45-51 och SJ och BM v.
2-
8.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-06 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-07 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-13 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-14 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-11 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-12 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-13 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-16 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-17 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-18 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar
2019-12-19 08:00 - 16:00 Praktik: Valbar

Kurs och studieplanssökning