Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har
kunskaper om vårdandets, vårdarbetets och
vårdvetenskapens idéhistoriska rötter och
trender, samt kunskaper i vårdetikens grunder och
förmåga att reflektera kring vårdetiska
utmaningar som utgångspunkt för olika val och
beslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå vårdandets, vårdarbetets och
vårdvetenskapens historia samt de idémönster som
aktualiserats under olika tider och i olika
sammanhang; att
redogöra för idéhistorisk metod och källkritik;
att
reflektera över
vårdandets grundläggande värden och olika
värderingar; att öka
medvetenheten om sin egen inre etik.

Innehåll

- Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska
rötter.
_ Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda
klassiska
och nutida
tänkare inom vårdvetenskap.
- Idéhistoriska
metoder
och
källkritik.
- Vårdandets etik: den caritativa etikens
grundkategorier,
-sjukskötarens etiska kod, - etiska teorier;
yttre och inre etik samt ansvar.

Förkunskaper

Första läsårets kurser för prestationen av hela
kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro under simuleringar och
seminarier.
Övningar och uppgifter som här till kursen skall
utföras av alla
oberoende av närvaro under föreläsningar.

Litteratur

1. Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ
vårdetik.
2. Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002.
Vårdandets
och
vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i
spårandet av
"caritas
originalis".
Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie
Vårdforskning.
3. Sandman & Kjellström. 2014. Etikboken - Etik
för
vårdande
yrken. Studentlitteratur AB, Lund.
4. Juujärvi & Myyry & Pesso. 2007. Eettinen
herkkyys
ammatllisessa toiminnassa. Kustannusosakeyhtiö
Tammi,
Helsinki.
5. Leino-Kilpi & Välimäki. 2014. Etiikka
hoitotyössä.
Sanoma Pro
Oy, Helsinki
6. Tamm M. 2004. Tanke och tro. Historiska
nedslag i
hälsa,
sjukdom, liv och död. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1:Två skriftliga uppgifter;
gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift

Examination 2: Deltagande i gruppens
simuleringsövningar

Kursens bedöms med vitsord utifrån prestationerna
i de skriftliga uppgifterna.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-04 till 2020-05-30

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 10:15 - 13:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Pamela Gray förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Idéhistoria. Savolainen Jari
2020-03-26 09:00 - 12:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Eivor Wallinvirta förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Resursföreläsningar 26.3.0ch 30.3. samt material. Savolainen Jari
2020-03-30 12:30 - 15:30 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Eivor Wallinvirta förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Resursföreläsningar 26.3.0ch 30.3. samt material. Savolainen Jari
2020-04-02 09:00 - 12:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Jari Savolainen förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Vårdrelationen. Savolainen Jari
2020-04-17 09:00 - 16:00 Vårdetik Simulering SJ18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-04-21 10:15 - 17:00 Vårdetik Simulering SJ18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-04-22 09:00 - 16:00 Vårdetik Simulering FV18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning