Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla studentens vårdvetenskapliga kompetens innefattande kunskap om den historiska, nationella och internationella teoriutvecklingen inom vårdvetenskapen samt ökad kunskap om de metaparadigmatiska dimensionerna människan, hälsan världen och vårdandet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå likheter och skillnader i olika vårdteorier och modeller samt kunna använda dessa i olika vårdande sammanhang.

Innehåll

Klassiska och moderna tänkare inom vårdvetenskapen
Reflektion över olika vårdteoretiska tänkare samt modeller
Aspekter av teorikonstruktion
Komponenter som ingår i enheten människan

Litteratur

Marriner Tomey A. & Alligood M.R. 2010. Nursing theorists and their work. Mosby Elsevier: St. Louis

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 38 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 52 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända muntliga och skriftliga demonstrationer, presentationer och rapporter

Lärare

 • Savolainen Jari
 • Lejonqvist Gun-Britt

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning