Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
uppnår kompetens i barnmorskekunskap under
förlossning, samt
vården av den nyfödda,
professionalitet, familjecentrerad
barnmorskekunskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studerande kunna det
centrala i att planera, genomföra och
självständigt
sköta en regelbunden förlossning.

 • kunna förlossningsmekanismen.
 • kunna bäckenets uppbyggnad.
 • känna till smärtlindringsformer under
  förlossningen.
 • kunna barnmorskans ansvarsområde och vård
  under regelbunden förlossning.
 • kunna barnmorskans ansvarsområde och vård av
  mor och barn omedelbart efter förlossningen.

Innehåll

 • Förlossningsmekanismen, dokumentering
  undersökning och uppföljning av kvinnans och
  fostrets hälsa under regelbunden förlossning.
 • vård, observation och uppföljning av det
  nyfödda barnet, samt stöd och handledning vid
  första amningen.
 • övningar och simulering
 • smärtlindringsformer under förlossning
  -anatomi- och fysiologi; bäckenet, mellangård,
  placentafunktion, fostrets circulation
  -CTG-tolkning, introduktion till ST-analys
  (STAN), flow.

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier
FIHV del 1 (WHO amningshandledarkunskap), FIHV del
2.

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

 • övningar och simulering - obliatoriskt
  deltagandet,
 • studiebesök till förlossningsavdelningen
  kombinerad med
  placenta undersökning och avnavlingsövningar
 • Seminarier; presentation av aktuella
  forskningsartiklar
  (referat)
  obligatorisk. Frånvaro från seminarie
  kompenseras med extra skriftligt arbete: analys
  av
  2 forskningsartiklar på området, arbetet lämnas
  in inom två veckor efter seminarier

Litteratur

 1. Paananen et al 2015 eller Paananen et all,
  2012 Kätilötyö. 2:lantio 2.2 istukka, napanuora,
  sikiökalvot.
  sikiökehitys, 3:3.2,3.3 Välitön syntymän
  jälkeinen kätilötyö
 2. Abascal Gudrun,2008; Att möta
  förlossningssmärtan, Bonnier fakta
  1a) alternativ; Budowick, M. 1993. Anatomisk
  Atlas. Liber. ISBN
  91-47-00091-0. s. 264-285.
  1b) Faxelid et al.2009 (eller nyare upplaga).
  Lärobok för barnmorskor: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
  15, 16.
  Studentlitteratur, Lund.
  3)Ingemarsson I, Ingemarsson E 2006 eller nyare
  upplaga. Fosterövervakning med CTG.1-11.

4)Aktuella forskningsartiklar.
se its Learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • simulering - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänt tentamen (vårdlära delen (PS) 60%
Anatomidelen, anestesiologi och 50% för godkänt
vitsord.
deltagandet i övningar
deltagandet i studiebesöket och skriftlig
rapport
deltagandet i simulering

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3, bokning på gång

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-02-04 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 13:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-08 13:00 - 14:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-09 09:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-10 09:00 - 12:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning, online föreläsning med Novia Stenbäck Pernilla
2020-01-14 13:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-15 09:15 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-21 09:15 - 10:15 E383 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning, tentamen i bäckenets anatomi Stenbäck Pernilla
2020-01-21 10:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-22 09:15 - 12:00 E254 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-22 13:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-01-28 09:00 - 12:45 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-01-28 13:30 - 16:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-04 09:15 - 12:00 B325 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-04 13:15 - 16:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-05 09:15 - 15:00 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-05 09:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-06 09:15 - 15:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-02-06 09:15 - 15:00 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-07 09:15 - 13:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning