Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla självständigt tänkande samt kunna verksamma som barnmorska vid förlossningsvård med sin handledare.
Studerande övar också prioriteringen i vården mot slutet av studieperioden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att planera och genomföra vården vid normal förlossning samt avvikande förlossning under handledningen. Studerande är ansvarig att hålla sin handldeare ajour vid förverkligandet av förlossningsvården. Studerande förstår och följer yrkets ansvarsområde angående förlossningsvård och är kababel att samarbeta multiprofessionellt.
Studrande klarar av de vanligaste avvikande situationer så som att verksamma i barnmorskans roll vid sektio eller sugkoppförlossning, klarar av att assistera vid epidural/spinalbedövningen och kan förbereda och genomföra de vanligaste undersökningarna i förlossningsvården. Studerande klarar av att vara som assisterande barnmorska vid förlossningen.
Stuerande klarar av akuta situationer och kan vidta åtgärder i nödsituationer; grönt barnvatten, blödning, fosterasfyxi/-hypoxi, mikroprovtagning, navelsträngframfall, atoniska blödningar, dålig nyfödda

Innehåll

studeranden skall ha i slutet av studieperioden totalt minst 40 uthjälpning av fostren (fl 1, fl 2, fl 3) för att bli godkänd från perioden eller ha minst 30 förlossningar + 20 x som assisterande barnmorska

Förkunskaper

Avklarade förlossningsvård praktik I och II (totalt 15sp)
Avklarade antenatalpraktik 6sp
Avklarade teorikursser förlossningsvård 1,2 (godkänd tentamen, inlämnade och godkända uppgifter, deltagandet i seminariet).

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Skriftligt arbete (ca 5 sidor), seminarier 2.12.08 - obligatorisk närvaro - frånvaro kompenseras med skriftligt kompensationsuppgift.Skriftligt arbete och seminareir är delprestation i kurssen.
Skriftligt uppgift: studeranden väljer ett vårdvetenskaplig begrepp som utgör teoretiskt bakgrund till arbetet. Efter detta observerar studeranden hur begreppet får sitt uttryck i vårdverkligheten i förlossningskontext.
Efter detta väljer studeranden ett till två vårdvetenskapliga forskningsartiklar mot vilket hon reflekterar sina teoristudier, frågeställning samt observationer i vårdverkligheten.
-Färdiga skriftliga arbeten lämnas i seminarietillfället till läraren.

Litteratur

Praktik integrerad med teorikunskap: Paanannen, Pietiläinen & all. 2007. Kätilötyö. Edita
-Aktuella forskningsatriklar
-Redogjörandet av ett vårdvetenskapligt begrepp (enligt eget val) ingår i uppgiften (se nedan)
-WHOs vårdrelkommendationer av avikande förlossningsvård

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 12 timmar
  • seminarier - 8 timmar
  • Praktik - 180 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 200 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 200 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Uppsatser

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-06-20

Kursens tidtabell

Praktiken förverkligas på period 1: under tiden ve 40-48: 7.5sp = 5 kalenderveckor

Examinationsformer

2008-12-04 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning