Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Barnmorska 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får förståelse för och kunskaper om hur vanliga psykiska problem och konflikter påverkar människans välbefinnande och fungerande samt hur detta kan tillämpas inom det egna kommande yrkesområdet. Ge en grund för kursen i psykiatri.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att att förstå hur psykiska problem och konflikter påverkar människan.

Innehåll

Meddelas i samband med kursen

Förkunskaper

Gymnasiekurs/förprov i psykologi från termin 1/andra kunskaper; Kurs i utvecklingspsykologi från läsår 1

Litteratur

Referenslitteraturlista delas ut i samband med kursen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Hem-/distanstentamen

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider för grupp 04VåB:

06.09 05 14.30 - 19.00
29.09 05 14.30 - 19.00
04.10 05 14.30 - 18.00
16.11 05 16.30 - 19.45
10.01 06 09.30 - 15.00

Kurs och studieplanssökning