Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är medvetenhet och kunskap om vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens idéhistoriska rötter och trender, samt reflektion kring vårdetiken som stöder den etiska växten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna förstå vårdandets,vårdarbetets och vårdvetenskapens historia samt de idémönster som aktualiserats under olika tider och i olika sammanhang; att redogöra för idéhistorisk metod och källkritik; att reflektera över vårdandets grundläggande värden och etik, samt tillägna sig dessa.

Innehåll

Idéhistoriska metoder och källkritik. Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska rötter. Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap.
Vårdandets etik: den caritativa etikens grundkategorier, sjukskötarens etiska kod, institutionens vårdfilosofi och våprdetik i lagstiftningen, etiska teorier.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap

Kursen ersätter följande kurser

Vårdandets idéhistoria 3 sp 2004. Vårdetik 2 sp 2004. Endast delvis samma kursinnehåll.

Mer information

Obligatorisk närvaro vid seminarier. Uppgift i vårdandets idéhistoria inlämnas till Nanny Alenius-Karlsson. Uppgift i vårdetik inlämnas till Kerstin Sivonen.

Litteratur

Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ vårdetik.
Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002. Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis".
Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie Vårdforskning.
Artiklar, historisk material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 23 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • seminarier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 53 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Idéhistoriskt arbete och arbete i vårdetik.

Lärare

  • Alenius-Karlsson Nanny
  • Sivonen Kerstin

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen omfattar två delar.
Del 1 Vårdetik. Överlärare Kerstin Sivonen.
31.3 9.15-16 Föreläsningar och samtal om vårdetik i grupp
1.4 9.15-16 Föreläsningar och samtal om vårdetik i grupp
2.4 Föreläsningar och samtal om vårdetik i grupp
Under tiden för yrkespraktik dokumenteras reflektioner och idéer om etik och moral i vårdverkligheten. OBS!! Etikseminarium 25.5. 12.30-17.
Del 2 Vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens idéhistoria. Lektor Nanny Alenius-Karlsson.

Examinationsformer

2009-05-29 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning