Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studenten till att vidga sitt kontaktnät samt att få praktisk erfarenhet av handledning inom mediaproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en grundläggande uppfattning om handledningens betydelse inom mediaproduktion samt få en förståelse för hur den utförs i en produktionsliknande kontext.

Studenten förväntas efter kursen kunna handleda assistenter i olika typer av media produktioner.

Innehåll

Medverkan som mentor vid handledda studentproduktioner.

Förkunskaper

Fördjupade kunskaper om det område som handledningen omfattar.

Mer information

Kursprestationen kan utföras senare under studietiden då studerande behärskar det område som mentorskapet omfattar. Deltagande i flera produktioner utförda vid olika tidpunkter under studierna kan sammanräknat utgöra innehållet i kursen. Varje produktion bör rapporteras separat. Kursanmälan görs av utbildningsansvarig i samband med utvärdering av rapporten/rapporterna.

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Veriferat deltagande som mentor i studentproduktioner (intygas av produktionens producent tex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till mentor-rapporten). Studenten bör dessutom lämna in en rapport som innehåller bl.a följande:
- beskrivning av arbetsuppgifterna
- redogörelse för samarbetet med den som man fungerat som mentor åt
- utredning över tidsåtgången
- egen reflektion över vad man lärt sig av under produktionens gång såväl om sin egen insats som om insikter om handledningsprocessen.

Rapporten jämte ev. bilagor lämnas in till Examansansvarig.

Lärare

  • Nordström Fred
  • Nordström Robert

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ASTA/ARBS eller separat tidtabell

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning