Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna producera och analysera manus, hitta metoder och arbetsmodeller för ett kreativt och konstnärligt manusarbetet.

Läranderesultat

Ett kortfilmsmanus. Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att reflektera, planera, forska och skiva manus för kortfilm

Innehåll

Praktiska workshops, diskussioner, planeringsarbeten, forskning och manusproduktion.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information.

Litteratur

McKee, Robert (1999) Story – Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting. London: Methuen. A Poetics for Screenwriters (2001): Lance Lee University of Texas Press Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are (2007) Elokuvan Runousoppi - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsingfors: LIKE.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1. Kursen kräver ett grundläggande research och idéarbete, analyserad och bearbetad i löpande text. 2. Ett färdigt kortfilmsmanus som ligger till grund för ytterligare bearbetning kring handling och berättande i period 2 och 3.

Lärare

  • Nåls Jan
  • Nordström Robert

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning