Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla
förståelse om
speltendenserna i den sociala sammanhangen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att planera ett spel som använder olika
metoder,
så som
meddelanden, sociala nyhetsflödet, flerspelarens
samarbete
mm.
och ge speldeltagarna möjlighet att socialisera
och
kommunicera
med varandra för att berika spelupplevelsen.

Innehåll

Spelteori
Sociala aspekter av spelande
Metoder för spelplanerande
Utveckling av businessplan

Förkunskaper

TV-1-004 (0) Web analys - sociala medier

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

kursen går sista gången

Litteratur

presenteras senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Närvaro
Examination 2 Projektrapport
Examination 3 Presentation
Examination 4 Uppsats

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: 1 - 20%, 2 - 30%, 3 - 20%, 4 - 30%

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning