Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
1. Att utveckla analytiska och kritiska färdigheter i visuell kommunikation;
2. Att ge en inledande insikt i den visuella kommunikationens roll i det moderna samhället
4. Att ge mediaproffs nödvändig kunskap om betydelsen av professionellt etiskt ansvar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kritiskt granska grundläggande frågor som rör visuell kommunikation.

Förkunskaper

Flytande språkkunskaper i Engelska.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Mer information om kursen ges av kursansvarige Matteo Stocchetti.

Litteratur

Jonathan Beller, 2016. The cinematic mode of production. Hanover, N.H.: University Press of New England

Gillian Rose, Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. London: Sage, 2001.

Susan Sontag 1977. On photography. London : Penguin, 2008(1977).

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Stocchetti Matteo

Examinator

Stocchetti Matteo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning