Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hitta metoder och arbetsmodeller
för ett kreativt och konstnärligt manusarbetet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
reflektera, planera, forska och skiva manus för kortfilm

Innehåll

Filosofiska diskussioner, planeringsarbeten, forskning och
manusproduktion.

Förkunskaper

MK-2-007 Dramaturgi och retorik

Mer information

Kursen är kopplad till Fiktion 2. Kontakta kursansvarig för
ytterligare information

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 48 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 1. Kursen kräver ett grundläggande research och idéarbete,
  analyserad och bearbetad i löpande text.
 2. Ett till största delen färdigt kortfilmsmanus som ligger till
  grund för ytterligare bearbetning kring handling och berättande i
  period 2 och 3.

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning