Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden förstår hur filmvärlden fungerar i hela världen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå hur filmen har utvecklats i världen genom tiderna.

Innehåll

Studenten läser kursboken och skriver tentamen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Tilläggsuppgifter ges av kursansvarig lärare.

Litteratur

David A. Cook:
A history of narrative film
ISBN 978-0393968194

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationskrav

Avklarat tentamen.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per e-post till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Kurs och studieplanssökning