Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa kunskaperna i dokumentärfilm.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till dokumentärfilmens historia och de centrala frågeställningarna inom denna genre idag.

Innehåll

Studeranden väljer två av tre böcker i kurslitteraturen och tenterar dessa under ett av de utsatta tentamenstillfällen ELLER på distans. Studeranden MÅSTE meddela E-post: jan.nals@arcada.fi vilka två böcker hon tenterar och får sedan tilläggsinfo av examinatorn.

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen genom att distansstudier som inkluderar både litteratur och dokumentärfilmer. Detaljerade insturktioner fås av examinator Jan Nåls / E-post: jan.nals@arcada.fi

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Barnouw, Erik (1993) Documentary - a history of the non-fiction film
New York: Oxford University Press

Austin, Thomas & de Jong, Wilma (ed.) (2008) Rethinking Documentary ? New Perspectives, New Practises
Glasgow: McGraw-Hill

Rabiger, Michael: (1998): Directing the Documentary
Oxford: Focal Press

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tent

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

För information kontakta Jan Nåls / E-post: jan.nals@arcada.fi. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per epost till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning