Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att i skrift uttrycka sig analytiskt och reflektivt kring manusets potential och budskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha utvecklat djupare förmåga att läsa, förstå och analysera manus och kunna se dess potential.

Innehåll

Analys av 3 långfilmmanus. Skriv en essä kring varje manus. Minst 2000 ord per essä Essäerna ska ta upp: Fakta kring de manus som behandlas. Det innebär information om vilket produktionsbolag som spelat in manuset, produktionsår, manusförfattare, regissör, producent, kostnader och annan som kan vara intressant kring manuset väg till film. Analysen ska inte vara en renodlad recension eller ett referat. Dina åsikter får naturligtvis synas i texten och du ska också kunna berätta vad filmen handlar om. Men i huvudsak ska arbetet utgå ifrån ett analytiskt perspektiv som behandlar filmens relation till den värld den beskriver. Vilka värderingar ligger förborgade i den, hur kommer det fram? Hur ser du på filmens människosyn, världsbild? Hur gestaltar filmen dessa frågor? - Personliga åsikter, reflektioner och analyser kring manuset. T ex manusets dramaturgi, handling, karaktärer, dialog, människosyn, kunskapssyn, världsbild, etik och moral, jenusperspektiv, psykologi, estetik, sceneri, bildberättandet, ljudarbetet etc. Här bör också finnas reflektioner kring regissörens tolkning. Dvs en tolkning av vad som hänt i resan mellan manusets handlingsplan och berättarplan och vad det inneburit för berättelsen.

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Tre essäer kring tre olika långfilmsmanus. Minst 2000 ord per essä.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2014-06-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning