Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
träna sin förmåga
att i skrift uttrycka sig analytiskt och
reflektivt kring manusets
potential och budskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha
utvecklat djupare
förmåga att läsa, förstå och analysera manus och
kunna se dess
potential.

Innehåll

Analys av 3 långfilmmanus.
Skriv en essä kring varje manus. Minst 2000 ord
per essä
Essäerna ska ta upp: Fakta kring de manus som
behandlas. Det
innebär information om vilket produktionsbolag
som spelat in
manuset, produktionsår, manusförfattare,
regissör, producent,
kostnader och annan som kan vara intressant kring
manuset väg
till film.
Analysen ska inte vara en renodlad recension
eller ett referat. Dina
åsikter får naturligtvis synas i texten och du
ska också kunna
berätta vad filmen handlar om. Men i huvudsak ska
arbetet utgå
ifrån ett analytiskt perspektiv som behandlar
filmens relation till
den värld den beskriver. Vilka värderingar ligger
förborgade i den,
hur kommer det fram? Hur ser du på filmens
människosyn,
världsbild? Hur gestaltar filmen dessa frågor?
- Personliga åsikter, reflektioner och analyser
kring manuset. T
ex manusets dramaturgi, handling, karaktärer,
dialog,
människosyn, kunskapssyn, världsbild, etik och
moral,
jenusperspektiv, psykologi, estetik, sceneri,
bildberättandet,
ljudarbetet etc. Här bör också finnas
reflektioner kring
regissörens tolkning. Dvs en tolkning av vad som
hänt i resan
mellan manusets handlingsplan och berättarplan
och vad det
inneburit för berättelsen.

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer: Tre essäer kring tre olika
långfilmsmanus. Minst
2000 ord per essä.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2014-06-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning