Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att i skrift uttrycka sig analytiskt och reflektivt kring television och televisionens budskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha utvecklat djupare förmåga att föra analytiska och reflekterande resonemang kring television och dess budskap .

Innehåll

För att tillgodogöra sig kursen ska studenten välja ut fem tv- serier från olika länder och 3 koncept inom 3 olika genres och skriva 2 essäer med minst 2250 ord i varje. En essä som jämför olika tv-serier från olika länder och en essä som behandlar olika programkoncept. Essäerna ska innehålla: Fakta kring de produktioner som behandlas. Det innebär information om produktionsbolag, produktionsår, manusförfattare, regissör, producent, dvs sådant som kan vara intressant kring produktionen tillblivelse. För att tydliggöra din ambition ska du i de olika essäerna presentera en frågeställning, det som du specifikt vill undersöka och som du vill få svar på eller som du vill problematisera. Du får gärna vara personlig och dina åsikter får komma till tals i texten men i huvudsak ska arbetet utgå ifrån ett analytiskt perspektiv som behandlar produktionernas relation till varandra och till den värld de beskriver. Det kan t.ex vara vilka värderingar som ligger förborgade i produktionen och hur de manifesteras. Det kan handla om produktionens kunskapssyn, människosyn och världsbild, etik och moral, och genusperspektiv, etc. Produktionens retorik, dramaturgi, estetik, sceneri, bildberättandet, ljudarbetet är andra komponenter som på olika sätt påverkar vår upplevelse etc. Tv-serien: 5 tv-serier från olika länder. Konceptet: 3 TV-koncept Välj ut 3 koncept ur tre olika genres som t.ex: - Livsstilsprogram - Matprogram - Tävlingsunderhållning, ej sport - Kontaktförmedlingsprogram - Psykologi och hälsa - Reality - Magasinprogram - Talkshow - Kultur - Barnprogram - Ungdomsprogram

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 2 essäer med minst 3000 ord i varje. En essä om tv-serier från olika länder och en essä om olika programkoncept.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning