Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studieperioden tar upp grundläggande frågor om kommunikationens och journalistikens roll i samhället med målet att de studerande skall få grundläggande kunskaper om journalistiken och dess roll i samhället, förstå vad det innebär att arbeta som journalist, och kunna analysera journalistiska produkter.

Läranderesultat

Grundläggande kunskaper om journalistiken och dess roll i samhället.

Innehåll

Studieperioden består av föreläsningar, övningar i form av produktion och analys av korta texter, gästföreläsningar samt tentamen eller kursessä.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Journalistik G1 Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth & Edwardsson Åke. Göra tidning. Sthlm 1999. (De inledande kapitlen, enligt anvisning.) Nygren, Gunnar. Nyhetsfabriken. Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Lund 2008. Kunelius, Risto. Budskapets betydelse. Helsingfors 1998. Journalistreglerna. Yttrandefrihetslagen. Bredvidläsning: Burns, Lynette Sheridan. Understanding Journalism. London 2002. Mediespråk 1 Hanson, Håkan. Talspråkslära för journalister och andra. Lund 2001. Reuter, Mikael. Översättning och språkriktighet. Helsingfors 1994. Språkriktighetsboken utgiven av Svenska språknämnden. Stockholm 2005. Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm 2008. Bredvidläsning: af Hällström-Reijonen, Charlotta & Reuter, Mikael. Finlandssvensk ordbok. Hfrs2008. Tidskrifterna Språkbruk och Språktidningen. Röst och språk. Svenska Yle. 2006.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 44 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 44 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro på föreläsningar
Skriftliga uppgifter
Analysuppgifter
Godkänd tentamen
Essä

Examinator

Nåls Jan

Kursens hemsida

Inga

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning