Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

De studerande skall under studieperioden lära sig att arbeta med ett större reportage under en längre tidsperiod. Kursen går in på avancerade journalistiska arbetsmetoder som research och grävande journalistik. Speciell vikt läggs vid den textuella och formmässiga gestaltningen.

Läranderesultat

Studenten bör känna till reportagets historia och vara förmögen att skriva ett större reportage från idé till färdig produkt.

Innehåll

Studieperioden består av föreläsningar, arbetsuppgifter, reportageskrivande och litteraturtentamen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursansvarig lärare: Henrika Zilliacus-Tikkanen

Litteratur

1. Bech-Karlsen, J. Reportasjen. Oslo 2000.

2. Hansen, S. & Thor, C. Att skriva reportage. Stockholm 1990.

3. Löwenberg, A. Undersökande journalistik. Södertälje 1990.

4. Hanson, Nils, Grävande journalistik, Stockholm 2009.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Obligatoriskt deltagande i undervisningen och övningarna samt godkänd tentamen.

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se kursens webbplats

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning